Standpunten politiek Putten

Als initiatiefgroep hebben we vanaf het begin van onze activiteiten contact gezocht met de politieke partijen in Putten. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 hebben alle partijen hun verkiezingsprogramma vernieuwd. Hieronder wat daarin te vinden is over snel internet in het buitengebied van Putten.

CU

Peter Brink van de CU in Putten schrijft op 2 november 2013 een weblog over glasvezel voor het buitengebied.

Uit het verkiezingsprogramma 2014 - 2018.

Faciliteren en stimuleren van de digitale ontsluiting van ons buitengebied, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van infrastructuur of bij herstructurering van wegen.

Onderstaande reactie ontvingen wij vanuit de fractie.

"Wij vonden en blijven vinden dat de aanleg van glasvezel geen gemeentelijke taak is. Wel vinden we dat de gemeente moet faciliteren en stimuleren dat er een digitale ontsluiting van het buitengebied komt. Praktisch gezegd: de gemeente kan meehelpen door bij onderhoud van wegen, riolering etc. ook glasvezel te laten leggen, door mee te zoeken naar investeerders, of door bijvoorbeeld onze riolering beschikbaar te stellen (zoals ook op andere plekken in Nederland wordt gedaan)."

CDA

Op 31 oktober 2013 heeft het CDA in de gemeenteraad van Putten een motie ingediend om te onderzoeken of het mogelijk is NUON gelden revolverend in te zetten om glasvezel in het buitengebied aan te leggen. Deze motie is bijna unaniem (17 voor en 2 (SGP) tegen) aangenomen.

Uit het verkiezingsprogramma 2014 - 2018.

"Revolverend fonds glasvezel: Het CDA vindt glasvezelaansluiting voor het buitengebied van groot belang en wil dit waar mogelijk dan ook ondersteunen en faciliteren. Het CDA wil onderzoeken of door middel van een revolverend fonds glasvezel (laag rente lening) in het buitengebied rendabel kan worden aangelegd"

SGP

In het verkiezingsprogramma 2014 - 2018 komen de termen glasvezel of internet niet voor.

WIJ Putten

Uit het verkiezingsprogramma 2014 - 2018.

"Wij Putten wil vaart maken met snel internet voor iedereen, ook in het buitengebied. De provincie kan daar een belangrijke rol spelen."

VVD

Uit het verkiezingsprogramma 2014 - 2018.

Glasvezel voor het buitengebied.
Bedrijven en bewoners in het buitengebied hebben veelal een trage internetverbinding waardoor ze worden beperkt in de mogelijkheden en de bedrijfsvoering. Een snelle internetverbinding is van groot belang voor de leefbaarheid van het platteland, maar ook voor de steeds verder moderniserende agrarische bedrijven.

Gemeentebelangen

Uit het verkiezingsprogramma 2014 - 2018.

Bestemmingsplannen dienen hier maatwerk te zijn en glasvezel is voor een gezonde bedrijfsvoering van levensbelang.

D66

Uit het verkiezingsprogramma 2014 - 2018.

Supersnel internet aanleggen in buitengebieden.
De gemeente heeft een kans laten liggen bij het project 'Glasvezel in Putten'. Daar had geregeld moeten worden dat alle bewoners en bedrijven van Putten aangesloten worden op deze infrastructuur. Dit is niet gebeurd, waardoor alleen in de kern van Putten supersnel internet gerealiseerd is. D66 vindt dat aansluiting op supersnel internet van alle (buiten) gebieden van Putten zo snel mogelijk alsnog uitgevoerd moet worden. Het is een investering in de toekomst van Putten die door alle inwoners gedragen moet worden.!

Bent u lid van de plaatselijke afdeling van één van de bovenstaande politieke partijen en woont u in het buitengebied, dan weet u waar u aandacht voor moet vragen!