Witte gebieden en glasvezel

De theorie

18 september 2009

EU-regels scheppen helderheid bij toekennen glasvezelsteun

De Europese Commissie heeft regels vastgesteld die lidstaten duidelijk moet maken onder welke omstandigheden steun aan breedbandprojecten, zoals de aanleg van glasvezelnetwerken in gemeenten, toegestaan is.

Lees verder

Lees hier meer informatie
9 september 2009

Gemeenten krijgen vrije hand breedbandsubsidie

Staatssecretaris Heemskerk geeft gemeenten meer wettelijke speelruimte om te investeren in lokale breedbandprojecten zoals glasvezel.

Lees verder
10 februari 2010

EC keurt recordaantal glasvezelsubsidies goed

Ondanks strengere regels voor staatssteun bij breedband heeft de EC een recordaantal gesubsidieerde glasvezelprojecten goedgekeurd.

Lees verder
juni 2012

De overheid

De rol van de rijksoverheid is voornamelijk een stimulerende. Niet in de laatste plaats ingegeven door de Digitale Agenda van de Europese Unie zijn er diverse belangen zoals onder andere thuiswerken, ontvolking van het platteland en het toegankelijk houden van industrieterreinen in de regio.

Lees verder
28 juni 2012

Provincie Overijssel pakt glasvezel in buitengebied op

Zwolle/Raalte/Olst/Wijhe - De provincie Overijssel gaat een actieve rol pakken als het gaat om de aanleg van glasvezel in zowel het buitengebied als op kleine bedrijventerreinen. Een voorstel daartoe is woensdag 27 juni besproken in de Statencommissie en kan op een meerderheid rekenen. Alleen de fracties van de PvdA, Groenlinks en SP lieten merken het belang van deze investering niet in te zetten en trokken aan de rem. De overige fracties waren wel overtuigd, dus zal Provinciale Staten eind juli inderdaad besluiten zich actief met het snel-internet verhaal aan de slag te gaan. Concreet wil dat zeggen dat provincie bereid is ruim 60 miljoen uit te trekken om glasvezel aan te leggen in 'de witte gebieden' in Overijssel.

Lees verder
23 oktober 2012

ChristenUnie is voor uitrol breedband

De ChristenUnie in Overijssel is voor de uitrol van breedband in de 'witte gebieden' van Overijssel. Het glasvezelnetwerk wordt in een groot aantal kernen al aangeboden en uitgerold, maar in het landelijk gebied is deze uitrol vanwege de kosten in de infrastructuur minder vanzelfsprekend.

Lees verder


De praktijk

Hoop voor 2013

Stichting Plattelandsontwikkeling Wierden

Snel digitaal internet is een must voor de toekomst. Het bedrijfsleven in ons buitengebied ondervindt nu reeds grote nadelen door het huidige digitale karrenspoor. De roep om een digitale snelweg wordt steeds luider. Het platform landelijk gebied doet er alles aan om glasvezel aan te leggen in het buitengebied van Wierden.

Lees verder
In 2013 extra aandacht

SOS: Bedrijfsleven in Brabant vraagt om glasvezel

Op 31 augustus hebben BZW en KvK Brabant als ludieke actie deze noodkreet via flessenpost afgeleverd bij de leden van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant. Een commissie van Provinciale Staten vergaderde over de rol van de provincie bij de aanleg en benutting van glasvezel. Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, stelde namelijk voor dat de provincie niet alleen gaat regisseren en informeren over innovatieve internetdiensten, maar ook zelf gaat investeren in de aanleg van glasvezelverbindingen in de zogenaamde 'witte gebieden'.

Lees verder
Meer duidelijkheid in 2013

Aanleg glasvezel in buitengebied vooralsnog onzeker

Glasvezel komt steeds dichterbij, zo is Reggefiber dit jaar al begonnen met de aanleg hiervan aan de Brinkweg in Heino. De verwachting is dat de huishoudens van Heino, mits zij een abonnement hebben afgesloten, in week 10 van 2013 aangesloten zijn op het netwerk en de werkzaamheden afgerond zijn. Voor Lierderholthuis en Laag-Zuthem is het plan om in week 48 en 49 te starten met de aanleg, zodat ook zij in week 9 aangesloten zijn op glasvezel.

Lees verder
Besprekingen hebben nog niet plaatsgevonden

Nieuwsbrief nummer 12 - 22 augustus 2012

De laatste Nieuwsbrief, nummer 11 van 5 juli 2012, bevatte berichtgeving over glasvezelactiviteiten in Heeze-Leende, Bergeijk en Eersel. In Boekel worden intussen ook voorbereidingen getroffen voor de aanleg van glasvezel inclusief de buitengebieden.

Lees verder
Fors in de buidel tasten

Glasvezel niet langer optie voor alle Friezen

Leeuwarden - Het is niet langer het doel om bijna alle Friese huishoudens in 2017 aangesloten te hebben op snel internet via een glasvezelnetwerk. Gedeputeerde Staten (GS) stelden dat eerder dit jaar nog voor, maar willen nu toe naar een mix van glasvezel, kabel en een draadloos netwerk. Bovendien is de kans groot dat inwoners van de onrendabele 'witte buitengebieden' fors in de buidel moeten tasten als ze over een goede internetverbinding willen beschikken.

Lees verder
4G vooralsnog geen alternatief

4G: De vierde generatie mobiele netwerken

Voor wie in een redelijk dichtbebouwd gebied woont is het steeds vaker mogelijk om snel te internetten. Via glasvezel, maar ook kabel, zijn bijvoorbeeld de verbindingen zo breedbandig geworden dat je tegelijkertijd TV kunt kijken, ook in HD, radio kunt luisteren, telefoneren en natuurlijk internetten. Vijftig of honderd Megabit per seconde zijn inmiddels heel gewoon. Bij glasvezel voor zowel up- als download. In onze huidige maatschappij die helemaal op communicatie is opgebouwd is een snelle vaste lijn natuurlijk mooi maar wat nu als je mobiel bent of niet over een vaste lijn beschikt?

Lees verder