Veel gestelde vragen

Heb ik voor een pin apparaat een aparte glasvezellijn nodig?

Vroeger moest er een aparte lijn voor aangelegd worden, maar tegenwoordig gaan pinautomaten via internet. Dus dan hoeft een aparte lijn niet meer. Zie ook de informatie op dit forum.

Ik hoor van mensen uit de kern van Putten dat glasvezel niet sneller en beter is. Hoe kan dat?

In de kern van Putten is glasvezel aangelegd naast de aanwezige kabel van UPC. Indien mensen overstappen van deze kabel naar glasvezel dan is in sommige gevallen de snelheid niet hoger. UPC levert snelheden van 50 Mb/s download (2,5 Mb/s upload) en 120 Mb/s download (6 Mb/s upload) en 200 Mb/s download (10 Mb/s upload). Over glasvezel werden in de kern van Putten snelheden van 30, 50 en 100 Mb/s download en upload geleverd. Op dit moment kunnen snelheden tot 500 Mb/s download en upload over glasvezel worden geleverd. Verschil merkt men meestal enkel als er bestanden worden verzonden (upload). De download via kabel en glasvezel is vergelijkbaar.

In het buitengebied is geen kabel van UPC, alleen ADSL via de telefoonkabel. Er worden in het buitengebied op dit moment, afhankelijk van de afstand tot de telefooncentrale, snelheden van 1 Mb/s download (0,3 Mb/s upload) tot maximaal 8 Mb/s download (1 Mb/s upload) gehaald. De verbetering in het buitengebied is dus velen malen groter dan in de kern. In het buitengebied waren we al achtergesteld en zonder glasvezel raken we nog veel verder achterop.

De gemeente had bij de aanleg in het centrum gelijke behandeling van het buitengebied moeten bedingen.

De overheid laat telecom en breedband aan de markt. De markt investeert alleen als er verdiensten tegenover staan. Als er winst gemaakt kan worden. Als de overheid dit had bedongen dan zouden alle bewoners, dus ook die in het centrum, zelf hebben moeten bijdragen. Ten eerste was de kans dan groot geweest dat er niet voldoende deelname geweest zou zijn om aan te leggen, vanwege de eigen bijdrage in de kern. Ten tweede was er dan bijna zeker een tweede aanbieder langs gekomen die had aangeboden om enkel de kern te verglazen, zonder bijbetaling van bewoners. De aanbieder die ook het buitengebied zou willen verglazen zou dan zeker niet voldoende deelname hebben bereikt. De overheid kan deze actie van een tweede aanbieder niet tegenhouden.
Er zijn op dit moment zeker gemeentes die een gelijke behandeling bedingen. Maar tot op heden heeft dat nog nergens aanleg opgeleverd.

Hoeveel televisies kunnen er op glasvezel worden aangesloten?

Van de site van KPN.
Je hebt Internet van KPN nodig om Interactieve TV te kunnen kijken. Het TV-signaal gaat via het draadloze modem naar de Digitale tv-ontvanger. Zo simpel werkt het. Je kijkt dan tv via internet en dat zorgt voor veel scherper beeld dan bij het oude analoge signaal.
Ook het TV-signaal gaat via het glasvezelnetwerk. Dit zorgt ervoor dat het beeld haarscherp is. Je kunt Interactieve TV via glasvezel uitbreiden tot 6 tv's, zodat je overal in huis kan genieten van Interactieve TV.


Het antwoord van Solcon.
Op dit moment zijn maximaal 3 streams per FTTH aansluiting gegarandeerd. Aangezien het Solcon TV product anders werkt dan het KPN product, zit hierin een verschil. Vanwege de hoge kwaliteit van onze HD stream (15Mbsp per stream) en weinig compressie, is het beeld helemaal optimaal. KPN heeft hierin een andere keuze gemaakt.
Daarnaast is het aan te raden om het tv signaal bedraad te vervoeren, dit om storing te voorkomen. Wel is het mogelijk om via het stroomnet TV te laten lopen met Ethernet power line adapters (minimaal 200mbps).

Zie verder de informatie op de website van Solcon.Hieronder volgen een aantal vragen en opmerkingen die wij in 2012 binnen kregen. Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Waarom kan glasvezel in het buitengebied niet zonder bijdrage van bewoners worden aangelegd?

Reggefiber is in handen van KPN en van Reggeborgh, een beheersmaatschappij van de familie Wessels in Rijssen in Twente. De grote man achter Reggeborgh is Dik Wessels, miljardair na succesvol ondernemen met onder meer bouwbedrijf Volker Wessels. Beide partijen investeren via Reggefiber in de aanleg van een glasvezelnetwerk in Nederland.

Voor KPN is glasvezel belangrijk. In veel gemeentes, althans in de bebouwde kom, zijn er meerdere spelers op de markt van internet, tv en telefonie. In deze gemeentes bieden andere providers naast KPN diensten aan. Om in de concurrentiestrijd van telefonie en internet niet te veel te verliezen biedt KPN nu glasvezel aan. Over glasvezel kunnen naar de toekomst veel diensten worden aangeboden.

Om klanten op glasvezel over te krijgen moet er wel een concurrerend product over glasvezel worden geboden. De mogelijke klanten moeten voor ongeveer dezelfde prijs als ze nu bijvoorbeeld voor diensten over de coax kabel (in Putten UPC) of minder een minimaal gelijk of beter product kunnen krijgen. De afnemers moeten dus voor diensten over glasvezel een bedrag betalen vergelijkbaar met wat ze nu betalen.

De diensten over glasvezel zijn ongeveer even duur als de diensten over coax of koper. Dit betekent dat er voor de infra-structuur, de kabels, het passieve netwerk, door afnemers niets extra betaald kan worden. Dan worden de diensten over glasvezel te duur en zullen er niet voldoende afnemers overstappen om de aanleg van de kabel te betalen.

Iedere ISP zoals Solcon, Kliksafe of andere betaald per maand een bedrag aan Reggefiber voor de infrastructuur. Dit bedrag is zo hoog, dat een provider met het leveren van alleen telefonie niet uit kan. Daarom is het ook niet mogelijk om alleen telefonie over glas krijgen. Het bedrag is voldoende om de investering van Reggefiber op termijn terug te betalen.

Als een gemeente probeert te bedingen dat ook het buitengebied moet worden aangesloten is de investering van Reggefiber te hoog en gaat de aanleg niet door. De beschikbare investering per woning is dan niet voldoende. Als er dan wordt voorgesteld dat ieder aangesloten adres (zowel in de kern als in het buitengebied) een voor ieder gelijke, kleine extra bijdrage voor de infrastructuur betaald, dan zal de minimaal benodigde deelname van 30% niet worden gehaald. De dienst over glasvezel wordt dan te duur.

Het buitengebied mag toekijken aan de zijnlijn, totdat alle kernen zijn aangesloten. Over zeg maar 15 tot 20 jaar. Net als bij gas, waterleiding, riolering, enzovoorts. En zo gaat het buitengebied dus steeds verder achterlopen. Het buitengebied mag gebruik blijven maken van de steeds verder achterlopende koperkabel, waarover steeds minder diensten aangeboden zullen worden. En waarvan het gebruik maken steeds duurder zal worden, omdat onderdelen hiervoor vanwege teruglopende aantallen steeds duurder zullen worden.

Is glasvezel geen nutsvoorziening?

Volgens Wikipedia is een nutsbedrijf een bedrijf dat, vaak vanuit een monopoliepositie, opereert in een sector die beschouwd wordt zijnde van openbaar nut omdat het belangrijke producten of diensten levert die in het algemeen belang zijn.

Hier worden de elektriciteits-, gas- en drinkwatervoorziening toegerekend. In ruimere zin omvat het begrip ook een deel van de communicatiesector: post, telegrafie en telefonie; en van de transportsector: het openbaar vervoer en het goederenvervoer per spoor.

Uit een artikel van wethouder Eric Helder van Enschede komt het volgende: "omdat glasvezel als communicatie-infrastructuur van de toekomst- volgens mij een nutsvoorziening is, net als water, gas, elektriciteit".

Dat de Telecommunicatiewet dat anders ziet, is voor mij nu nog een gegeven. Eerder dit jaar stelde ik in een opiniebijdrage in de Staatscourant dat in deze Wet bij de bepalingen over de graafrechten, een wettelijk voorschrift over plichten voor aanbieders op zijn plaats is. Dat zou de Telecom-markt op een positieve wijze reguleren: niet alleen het recht om communicatie-infrastructuur aan te leggen, maar ook de plicht om aan open netwerken mee te werken. Open Net Works!

Uit Salland Centraal kom het volgende bericht van 18 december 2011.

Europees gezien bemoeit de politiek zich met internet. Het wordt gezien als een 'nuts-voorziening' net als gas, water en elektrisch. De komende jaren wordt er daarom veel, heel veel geld vrijgemaakt voor de aanleg van internet, in die gebieden waar het nog niet is. Natuurlijk wordt daarbij gekeken naar de laatste ontwikkeling en dus zal het glasvezel worden, dat overal naar toegetrokken wordt.

De provincie Overijssel geeft aan dat het buitengebied van deze regio niet in aanmerking zal komen voor europees geld. We hebben hier immers internet via de telefoonlijn (ADSL) en dat ligt overal. Op het platteland is dat adsl wel hopeloos traag, maar het is er. Dat is de wet van de remmende voorsprong. Wie nu nog achter loopt, heeft het straks beter voor elkaar.

Internetaanbieders van deze wereld proberen als een dolle, klanten over te halen een abonnement te nemen op sneller internet dat glasvezel heet. Dat is voor de aanbieders zo lucratief, dat ze er een geldverslindende reclamecampagne tegenaan gooien die zijn weerga niet kent. Met het spreekwoordelijke mes op de keel worden deelnemers geronseld onder dreiging van 'anders gaat het feest niet door'! Je voelt je bijna dwarsligger als je niet meedoet. Alleen al met de kosten van deze campagne zou een deel van het buitengebied gratis aangelegd kunnen worden.

Bovenstaande levert twee gegevens op: 1: internet is een nutsvoorziening; 2: aan glasvezel is lucratief veel te verdienen. Uit 1 volgt dat het heel logisch is als een overheid zich bemoeit met de aanleg. Uit 2 volgt dat er met de kosten nog wel wat gedaan kan worden.

De overheid kan zich heel goed bemoeien met de aanleg van glasvezel. Ook een terugtredende overheid kan klussen oppakken die in het belang van iedereen zijn. Dat is in het verleden ook gedaan met telefoon, gas en riool. Eigenlijk ís de overheid er ook voor dit soort werk. We hebben het systeem van ambtenarij ooit in het leven geroepen als een soort van coöperatie die dingen voor ons gezamenlijk afwerkt.

Coöperatie, solidariteit, ze ontstaan vaak in economisch mindere tijden. En zo gek is het niet dat dorpelingen mee betalen aan voorzieningen voor buitenlui. Andersom zorgen die buitenlui namelijk voor een belangrijk deel voor de leefbaarheid op het platteland. De economie is er naar geplooid. En o ja, ze zorgen er ook voor dat je op zondag lekker een stukje kunt wandelen of fietsen.

Als je de aanleg van glasvezel overlaat aan de aanbieder, weet je zeker dat het er alleen maar komt in gebieden waar internet nu al op z'n best is en waar de behoefte aan sneller internet het kleinst is. Want de huidige aanbieders vissen in de volste vijver, waar ook de vorige aanbieders visten, op plekken waar makkelijk veel aansluitingen te realiseren zijn. Dus daar ís al snel internet. Industrieterreinen (de grootste behoefte) en buitengebied (boeren zijn meer en meer op internet aangewezen) vissen ook nu weer achter het net.

De overheid kan er makkelijk een openbare aanbesteding van maken. De prijzen worden op het scherpst van de snede. Degene die nú al meedoet, is daarom een stuk goedkoper uit. Degene die nu niet eens in aanmerking komt, krijgt ook betaalbaar glasvezel. En we betalen de eenmalige aanleg met z'n allen.

Hoeveel bandbreedte heb ik nodig?

Volgens een onderzoek van Deloitte Touche uit 2010 heeft u voor email en surfen in 2013 2 Mb bandbreedte nodig. Voor wat meer internetgebruik zonder TV heeft u in 2013 15 Mb bandbreedte nodig. Wilt u ook HD TV dan heeft u in 2013 46 Mb bandbreedte nodig.

Hoeveel bandbreedte is er via glasvezel leverbaar?

Via KPN zijn op dit moment voor glasvezel de snelheden 50-50 Mb/s, 100-100 Mb/s en 500-500 Mb/s leverbaar. Het gaat hier om de snelheden voor downloaden en uploaden. Via Solcon bijvoorbeeld zijn de snelheden 30-30Mb/s, 50-50Mb/s en 100-100Mb/s leverbaar.

Is snel internet ook via de satelliet beschikbaar?

Internet kan ook geleverd worden via de satelliet. Zie hiervoor bijvoorbeeld de website van ASTRA. Op de website staat onder andere het volgende: De tweeweg breedbanddienst via de ASTRA-satelliet is een ideale oplossing voor buitengebieden, waar aanleg van vaste internetverbindingen vaak niet rendabel is. Maar ook voor recreatief en zakelijk gebruik biedt internet via de satelliet interessante mogelijkheden. Via de satelliet kunt u nu tot 6Mb/s downloaden, deze snelheid zal op korte termijn verder worden verhoogd naar 10 mb/s en eind 2012 naar 20 mb/s. Daarmee is internet via de satelliet een zeer goed alternatief voor diverse doelgroepen.
Prijzen voor deze dienst kunt u onder andere vinden op Hertzinger. Maar ook op tweeweginternet.

Wat is de onderlinge afstand tussen woningen in het buitengebied?

De onderlinge afstand verschilt behoorlijk per buurt. De initiatiefgroep heeft geprobeerd voor een aantal buurten in Putten via Google Maps de onderlinge afstand te berekenen.
In het buitengebied staan de woningen gemiddeld 35 tot 40 meter van de weg.
De onderlinge afstand tussen de woningen, gerekend langs de openbare weg, is tussen de 50 en 250 meter. Gemiddeld komen we voor Putten op een onderlinge afstand langs de openbare weg van ongeveer 125 meter. Tel daarbij de afstand vanaf de weg op, dan komt de gemiddelde afstand tussen de woningen op ongeveer 160 meter. In deze berekening zijn recreatieobjecten niet meegeteld.