Logboek

15 maart 2016 Overleg met de gemeente Putten
Bij de aanleg van een nieuwe infrastructuur is de medewerking van de gemeente van groot belang. Vanwege de ontwikkelingen in de regio Noord Veluwe wordt met de gemeente besproken welke mogelijkheden er zijn om via CIF of KPN snel internet in de rest van het buitengebied van Putten beschikbaar te krijgen.
15 maart 2016 Overleg met KPN
In het onderzoek hoe ook in de rest van het buitengebied van Putten snel internet beschikbaar te krijgen wordt er overlegd met de projectleider van Putten West en de specialist buitengebied, beide van KPN, voorheen Reggefiber.
8 maart 2016 Klankbordgroep regio Noord Veluwe
De klankbordgroep van bewoners van het buitengebied van de regio Noord Veluwe wordt op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. De stichting heeft overlegd met CIF en het lijkt erop dat CIF een aanbod voor de Noord Veluwe wil maken.
12 februari 2016 Overleg met afgevaardigden Wereldbank
Naar aanleiding van onze deelname aan "Connectieve gemeenschapppen" komen twee afgevaardigden van de Wereldbank naar Putten voor overleg.

Lees hier meer informatie.
28 januari 2016 Aanvraag nieuwe aansluiting
Zo af en toe krijgen we een aanvraag voor een prijs voor een nieuwe aansluiting in Putten West. Als er een nieuwe woning wordt gebouwd of er komen nieuwe bewoners, dan komt er meestal ook een vraag naar glasvezel.
7 januari 2016 Overleg met CIF
Vanwege de overname van Reggefiber door KPN komt de aandacht van Reggefiber meer op koper en minder op glasvezel te liggen. Het Rabobank inversteringsfonds CIF legt ook glasvezel aan. Tijd voor een gesprek.
4 januari 2016 Laatste serie facturen verzonden
De facturen voor de aflossing van de lening van de adressen in het laatst aangesloten deel van Putten West worden verzonden.
2 januari 2016 Artikel in Nieuwe Oogst
In de Nieuwe Oogst staat een artikel over glasvezel met een interview met Jan van de Kraats uit Putten.
23 december 2015 Niet alles gaat goed
Sommige providers vinden aansluitingen in het buitengebied toch maar heel lastig. In het bijzonder Vodafone heeft moeite om de anderhalf jaar terug aangegane contracten alsnog uit te voeren. Die contracten zijn soms zo maar weg. Werk aan de winkel dus.
11 december 2015 Overleg met Reggefiber en Fiber4All
In verband met de afronding van de aanleg van glasvezel in Putten West wordt er overlegd met de aannemer.
1 december 2015 Laatste termijn betaald
De laatste termijn voor de aanleg van glasvezel in Putten West is betaald. Er zal nog wel een keer een afrekening volgen. De garantstelling van de gemeente Putten kan vervallen.
25 november 2015 Opname tv Gelderland bij school Hoef
TV Gelderland komt opnames maken van het snelle internet bij school Hoef in Putten West. De kinderen laten een positief geluid horen.
23 november 2015 Facturen eenmalige betalingen verzonden
De facturen voor de eenmalige betalingen voor het laatst aangesloten deel van Putten West worden verzonden.
16 november 2015 Presentatie in Brussel
In het kader van Community-Led-Last-Mile-Initiatives een dagje Brussel. Vanuit heel Europa zijn deelnemers gekomen om te praten over glasvezel. Vanuit Putten wordt er een presentatie gegeven over de aanleg van glasvezel en hoe dat is gelukt.

Terugkijken? Vanaf ongeveer 1uur 3 minuten de "case of Putten" belicht door Gert van Winkoop.
3 november 2015 Najaarscongres Nijkerk
Op het najaarscongres in Nijkerk komt ook het onderwerp goede verbindingen ter sprake. Jan van de Kraats is aanwezig.
27 oktober 2015 BmdB Steenenkamer verbonden met digitale snelweg
Op dinsdag 27 oktober is op Basisschool met de Bijbel Steenenkamer stilgestaan bij het belang van een goede toegang tot de digitale snelweg voor basisscholen. Dit ter gelegenheid van het aansluiten van deze school in het buitengebied van Putten op glasvezel.
24 oktober 2015 Facturen aflossing verzonden
De facturen voor de aflossing van de lening voor de aanleg van glasvezel in het volgende deel van Putten West worden verzonden.
17 oktober 2015 Facturen lidmaatschap verzonden
Een groot aantal facturen voor het lidmaatschap worden verzonden.
8 oktober 2015 Overleg met regio
We overleggen met een afvaardiging van de regio Noord Veluwe over de verdeling van een bijdrage van de gemeente Putten.
28 september 2015 Email overleg met provincie Gelderland
De met de provincie vanwege de lening overeengekomen planning wordt niet gehaald. We vragen uitstel aan voor het terugkoppelen van informatie over de aanleg.
23 september 2015 Net niet
Helaas. We zijn niet door naar de volgende ronde. Onze inschrijving voor het Rabobank Samen Sterker Fonds gaat niet voor de hoofdprijs. De Stichting Present is een betere kanshebber namens de gemeente Putten. Conclusie Rabobank: 2 stimuleringsfonds, 1 x Samen Sterker Fonds en 1 x aanvraag lening. Geen van alle wat geworden. Blijkbaar wonen er geen klanten van de Rabobank in het Puttense buitengebied.
15 september 2015 Uitnodiging verzonden
Vanwege de trage voortgang van de uitrol van glasvezel in Gelderland doen we een poging de hoofdrolspelers bij elkaar te krijgen. Gedeputeerde van Dijk, wethouder Koekkoek, de voorzitter van de regio Noord Veluwe en Oost NV worden uitgenodigd in Putten de blik dezelfde kant uit te richten.
25 juni 2015 Overleg met afgevaardigden Putten naar de regio
Er wordt overlegd met burgemeester Lambooij en wethouder Koekkoek over de plannen van de regio Noord Veluwe om de verdere aanleg van glasvezel in het buitengebied van Putten ter hand te nemen.
24 juni 2015 Telefonisch interview
Er wordt een telefonisch interview gegeven aan een student die onderzoek doet naar de aanleg van glasvezel in buitengebieden en daarop wil afstuderen.
22 juni 2015 Verzenden verslag ALV naar leden
Naar aanleiding van besluitvorming op de ALV wordt de jaarrekening aan alle leden toegezonden. Ook de concept notulen van de ALV worden meegezonden.
18 juni 2015 Ambitiedag Samen Snel Internet
In het spoorwegmuseum in Utrecht komen 35 initiatiefnemers en 90 adviseurs samen om te praten over de uitdagingen betreffende de aanleg van breedband in de buitengebieden.
11 juni 2015 NDIX relatiedag 2015
NDIX organiseert een relatiedag in Enschede. Alle geledingen uit glasvezelland zijn hier aanwezig om de banden aan te halen en ervaringen uit te wisselen.
9 juni 2015 Verslaglegging naar financiers
Vanwege financiering door de gemeente Putten en de provincie Gelderland wordt de jaarrekening aan deze financiers toegezonden. De publicatiestukken worden naar de KvK verzonden.
8 juni 2015 Verzoek naar gemeente Putten
Om de aanleg van glasvezel in Putten West niet verder te vertragen is er een overbrugging nodig. Er wordt een verzoek aan de gemeente Putten gedaan om hierin te helpen.
1 juni 2015 Reactie van gedeputeerde van Dijk van Gelderland
Naar aanleiding van de vertraging in de Achterhoek hebben we korte tijd geleden Jan Jakob van Dijk uitgenodigd om naar Putten te komen. We vragen extra aandacht voor de rest van het buitengebied van Putten. Omdat er in Putten West al wordt aangelegd en er plannen zijn voor de rest van het buitengebied vragen we om ondersteuning hiervoor. Helaas blijkt de agenda van de gedeputeerde wederom geen ruimte voor en bezoek aan Putten te laten.
29 mei 2015 Overleg met Stichting Breedband Noord Veluwe
We overleggen over de status van Putten West en de ontwikkelingen in Gelderland. We zijn nog steeds blij dat er in Putten West aangelegd wordt. De ontwikkelingen in de Achterhoek en daaraan gekoppeld op de Noord Veluwe gaan veel minder snel dan men had verwacht. Ook wordt een nog openstaand financieel issue besproken. Ook de aanleg in de rest van het buitengebied van Putten wordt besproken. Dit laatste noopt ons een gesprek met de afvaardiging vanuit Putten in het regio-overleg (burgemeester Lambooij en wethouder Koekkoek) aan te vragen.
28 mei 2015 Algemene Ledenvergadering
Er zijn ongeveer 20 bewoners op de vergadering aanwezig. De voorzitter doet verslag van het afgelopen jaar. De penningmeester behandelt de cijfers. Het bestuur vraagt en krijgt decharge voor het gevoerde beleid. Er worden diverse zaken besproken. De leden ontvangen binnenkort een verslag in concept.
28 mei 2015 Overleg over Putten Midden
We bespreken de stand van zaken betreffende Putten Midden en Putten Oost met een aannemer. Deze geeft aan belangstelling te hebben glasvezel in de rest van het buitengebied van Putten aan te leggen. We spreken af alles even op een rij te zetten en dan te nader te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.
Aanloop naar 28 mei 2015 Voorbereidingen ALV
De aanmeldingen voor de ALV komen binnen. We treffen de nodige voorbereidingen. De stukken wordt klaargemaakt; er moet een presentielijst komen. En een jaarverslag.
21 mei 2015 Contact met bewoners op de grens van Ermelo
De bewoners op de grens van Ermelo die met hun perceel grenzen aan de gemeente Putten ontvangen een aanbod voor een aansluiting op het glasvezelnetwerk van Putten West. Ze hebben tot 1 juni om te reageren.
19 mei 2015 Case Internet Project Putten
Enige tijd geleden hebben we een interview gegeven ten behoeve van het Ministerie van Economische Zaken over ons project. Dit interview is uitgewerkt tot een voorbeeldcase ten behoeve van andere initiatiefgroepen. We lezen het document door en plaatsen enkele opmerkingen. Op 18 juni zal de case via internet beschikbaar komen.
19 mei 2015 Uitnodiging voor de Ambitiedag SamenSnelInternet
We ontvangen vanuit het Ministerie van Economische Zaken een uitnodiging voor een bijeenkomst in Utrecht over snel internet voor buitengebieden. Een goed netwerkmoment.
18 mei 2015 Contact met provincie Gelderland
Er is een uitnodiging ontvangen om naar een congres in Brussel te komen. We overleggen met de provincie Gelderland of dit zinvol is. We brengen de provincie ook op de hoogte van het probleem met sociale zaken.
18 mei 2015 Mail voor bewoners fase 3
De bewoners die nog niet hebben doorgegeven dat hun huisaansluiting gereed is ontvangen een bericht dat ze niet meer mogen graven zonder nadere instructies. Als reactie op deze melding komen er heel veel gereedmeldingen binnen. Veel bewoners waren vergeten aan ons door te geven dat de buis was ingegraven.
18 mei 2015 Brief naar Jan Kees de Jager van KPN
We lazen dat de CFO van KPN, voormalig minister Jan Kees de Jager, aandelen KPN had gekocht. Een mooie gelegenheid om hem eens te uit te nodigen naar Putten, zodat hij kan zien wat er met geld van Reggefiber en de bewoners wordt gedaan. We kunnen hem dan eens kritisch bevragen over de plannen van KPN. Zou hij reageren?
13 mei 2015 Halt!
De Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken heeft een gigantisch probleem ontdekt. Bewoners in Putten graven ten behoeve van hun eigen glasvezelaansluiting. En dat kan echt niet! Tenminste, niet als ze zich niet bewust zijn van het feit dat ze onder de arbeidsomstandighedenwet van de aannemer vallen. En dat weten ze niet, dus er mag niet meer gegraven worden.
11 mei 2015 Contact met de belastingdienst
We moeten een behoorlijk bedrag aan BTW terugontvangen van de belastingdienst. Deze instantie schrikt blijkbaar van de hoogte van het bedrag en vraagt nadere informatie.
11 mei 2015 Contact met aannemer over huisaansluitingen
Omdat de werkzaamheden zijn gestart is het van belang dat bewoners hun huisaansluiting gereed hebben. De adressen die nog niet gereed zijn, zijn aan de aannemer doorgegeven. Ook door de coöperatie wordt actie richting deze bewoners genomen.
9 mei 2015 Toch maar weer contact met KPN en Telfort
Het valt sommige bewoners niet mee om een contract voor levering van diensten over glasvezel af te sluiten bij KPN en Telfort. Volgens KPN kan men in Putten West helemaal geen glasvezel krijgen. En Telfort wil geen bestaand telefoonnummer met netnummer Nijkerk overnemen. Contact met KPN en Telfort is nodig.
6 mei 2015 Verzenden verzoek gereedmelding huisaansluiting
De bewoners van fase 2 waarvan nog geen melding is ontvangen dat de huisaansluiting gereed is, ontvangen een mail met het verzoek door te geven of de buis is ingegraven. Er komen veel reacties terug.
5 mei 2015 Verzenden uitnodiging ALV
Als coöperatie moeten we een algemene ledenvergadering bijeenroepen. De uitnodiging gaat op de mail en waar nodig op de post.
5 mei 2015 Controle huisaansluitingen
De initiatiefgroep rijdt door het gebied om te controleren of de huisaansluitingen voor fase 2 gereed zijn. De adressen waar dat niet het geval is of niet duidelijk is zullen een mail ontvangen.
4 mei 2015 Contact met Reggefiber
Soms zit het mee, nu zit het tegen. Er is verschil van inzicht in de relatie tussen het moment van betalen en de start van de werkzaamheden. We wachten de gevolgen voor de planning af.
1 mei 2015 Start civiel werk fase 2 in zicht
Het wordt duidelijk dat de benodigde vergunningen voor de werkzaamheden langs de openbare weg binnen zijn. Op woensdag 6 mei wordt er gestart met de werkzaamheden in de grond en in het riool.
30 april 2015 Bijna einde van de schouw
Het is bijna zover. Voor bijna alle deelnemers is het traject van de huisaansluiting bepaald.
22 april 2015 Overleg met Reggefiber en Fiber4All
Opnieuw is er overleg met Reggefiber en Fiber4All. Nu in het bijzonder over de relatie tussen de planning en het betaalmoment voor fase 3. Er lijken nog meer obstakels te verschijnen.
9 april 2015 Overleg over concept jaarrekening
De accountant heeft een concept jaarrekening opgesteld. We overleggen over het resultaat.
9 april 2015 Overleg over Putten Midden
Tijdens het event in Rotterdam zijn we benaderd door een organisatie die ons wil helpen Putten Midden te realiseren. We overleggen over de mogelijkheden.
7 april 2015 Overleg met Reggefiber en Fiber4All
Opnieuw is er overleg over de voortgang van de schouw en de problemen die daarbij naar voren komen. Ook het moment van de betaling van fase 3 komt ter sprake. Planningstechnisch gaat dit een uitdaging worden.
1 april 2015 Geen geld uit Brussel
Helaas. Ondanks onze mooie plannen en nette aanvraag begrijpen we dat er voor ons project geen middelen zijn in Brussel. We moeten het op eigen kracht doen.
1 april 2015 Contact met provincie Gelderland
Er is contact met de provincie Gelderland over de ontwikkelingen in de Achterhoek, maar ook de ontwikkelingen in de rest van Gelderland.
30 maart 2015 Lunchafspraak met Reggefiber
Onder het genot van een lunch wordt de stand van zaken betreffende het afsluiten van abonnementen besproken. Er wordt nagedacht hoe de laatste bewoners te helpen bij de keuze voor een provider.
30 maart 2015 Overleg met Reggefiber en Fiber4All
Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen en voorvallen tijdens de schouw wordt bijgepraat.
25 maart 2015 Bezoek aan Telecom Infra 2015
In de Kuip in Rotterdam vindt het Telecom Infra Event 2015 plaats. Allerlei ontwikkelingen op het gebied van 4G en 5G en glasvezel worden hier getoond. Er zijn een aantal presentaties waar in korte tijd veel intessante informatie over dit onderwerp wordt overgedragen. Belangrijkste les: 4G en 5G zijn gemaakt voor mobiel gebruik, buiten. Niet voor gebruik in gebouwen.
20 maart 2015 Bezoek aan de beurs Zorg en ICT
Omdat breedband een belangrijke voorwaarde is voor Zorg op Afstand bezoeken we de beurs in de jaarbeurs in Utrecht. De nieuwste ontwikkelingen worden hier getoond.
20 maart 2015 Reactie op sabotage
Nu de verkiezingen voorbij zijn en duidelijk is geworden dat de poging tot sabotage breder is dan verwacht komt de initiatiefgroep met een reactie op de plannen van de provincie Gelderland voor de Achterhoek. Deze reactie wordt op onze website gepubliceerd.
19 maart 2015 Telefonisch interview Jungle Minds
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken doet Jungle Minds onderzoek naar de behoefte aan hulp voor lokale glasvezelinitiatieven. Putten zal als voorbeeldcase gebruikt gaan worden.
18 maart 2015 Afwijziging uitnodiging minister Kamp
We hadden het nog maar een keer geprobeerd. Minister Kamp uitgenodigd om eens in Putten te komen kijken, zodat hij zelf kan zien wat de aanleg van glasvezel in het buitengebied met zich meebrengt. Maar helaas. Groningen en gas zijn belangrijker.
16 maart 2015 Glasvezel in de Commissie Ruimte
Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de Achterhoek stelt het CDA een aantal vragen aan het college van Putten. De antwoorden worden in deze vergadering gegeven.
16 maart 2015 Overleg over model Achterhoek
Als initiatiefgroep worden we uitgenodigd om in Doetinchem onze ervaringen te delen in verband met het opstellen van een aanbod voor de bewoners van het buitengebied van de Achterhoek.
14 maart 2015 Sabotage
Een onbekende doet de nieuwsbrief van de stichting Breedband Noord Veluwe bij een aantal bewoners van Putten West in de brievenbus. De eenmalige bijdrage die bewoners in de Achterhoek betalen is daarin extra gemarkeerd. Iemand wil bewoners op andere gedachten brengen. Jammer dat hij zich niet tot de initiatiefnemers richt.
11 maart 2015 Ontmoeting met gedeputeerde van Dijk
Gedeputeerde van Dijk komt in het kader van de provinciale verkiezingen naar Putten. Tijdens de koffie praten we met hem over de ontwikkelingen in de Achterhoek en de gevolgen daarvan voor initiatieven in Gelderland.
10 maart 2015 Verwarring uit Den Haag
Minister Kamp van Economische Zaken zend een brief aan de kamer over breedband. Hij stelt in de laatste alinea voor om in uiterste nood gebruik te maken van radiofrequenties voor breedband. Helaas staan de kosten er niet bij. Sommigen denken echter dat het dus gratis uit de lucht gaat komen.
5 maart 2015 Factuur fase 2 binnen
De aanleg is opgesplitst in fases. Per fase moet er vooruit betaald worden. De factuur voor fase 2 is binnen en moet betaald gaan worden.
4 maart 2015 Abonnementen registreren gaat lastig
Het lukt niet om via de website van onder andere de KPN om een abonnement af te sluiten voor glasvezel. De status van de adressen wordt in het systeem van KPN onjuist weergegeven. De computer staat een abonnement niet toe. Weer een onderwerp van gesprek.
maart en april 2015 Overleg met bewoners over de huisaansluiting
Is het bepalen van de huisaansluiting in een kern eenvoudig een meestal overal hetzelfde, in het buitengebied is die maatwerk. Iedere woning is anders. De initiatiefgroep gaat 's avonds op pad om met bewoners te overleggen of het traject van de huisaansluiting toch anders kan dan bepaald.
27 februari 2015 Overleg over Putten Midden
Naast Putten West is er ook nog Putten Midden en Putten Oost. Er wordt overleg gevoerd met Reggefiber en Fiber4All over de mogelijkheden ook Putten Midden van glasvezel te voorzien.
20 februari 2015 Verzenden mail bewoners
Er wordt aan de bewoners van fase 2 een mail verzonden over de start van de schouw. In overleg met de bewoner zal het traject van de huisaansluiting bepaald gaan worden.
19 februari 2015 Overleg met accountant
De accountant heeft voor het financieel verslag extra informatie over de administratie van 2014 nodig.
18 februari 2015 Overleg met bewoners Ermelo
Er is overleg met een aantal bewoners van het grensgebied Putten Ermelo over de mogelijkheid om aan te sluiten op Putten.
18 februari 2015 Ontvangst nieuwsbrief Breedband Noord Veluwe
Door de stichting wordt een nieuwsbrief verzonden over de voortgang van de aanleg op de Noord Veluwe.
16 februari 2015 Overleg met Breedband Noord Veluwe
Door de gemeente Putten is een bijdrage toegezegd aan de stichting Breedband Noord Veluwe. Daarin is een voorwaarde opgenomen om een deel ten goede te laten komen aan Putten. Er is overleg over deze voorwaarde.
11 februari 2015 Overleg met ambtenaar gemeente Ermelo
Er wordt gesproken over de stand van zaken wat betreft de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Ermelo. Er is vanuit Ermelo namelijk belangstelling om op Putten aan te sluiten.
11 februari 2015 Publicatie definitieve planning
De planning is meerdere malen aangepast en besproken. Deze wordt gepubliceerd.
6 februari 2015 Overleg planning Putten West
Met de aannemer wordt de planning voor Putten West fase 2 en 3 besproken. Volgende week zal de planning definitief zijn en op de website worden geplaatst.
6 februari 2015 Pop geplaatst
In Putten Midden wordt een pop, een glasvezelcentrale, geplaatst.
5 februari 2015 Overleg over Putten Midden
Met Oost Nv wordt overlegd over de mogelijkheden om het tweede project in het buitengebied van Putten vlot te trekken. Ook in Putten Midden zijn bewoners die grote belangstelling hebben voor glasvezel.
5 februari 2015 Glasvezel tussen Putten en Garderen
Tussen Putten en Garderen wordt gegraven voor glasvezel. Onderzoek wijst uit dat er een aanvoer wordt aangelegd naar een aldaar gelegen hotel.
3 februari 2015 Zomaar een vraag
Er komt per mail een vraag binnen wanneer er in een gebied buiten Putten West glasvezel aangelegd gaat worden. Iemand heeft belangstelling voor een woning in het buitengebied van Putten, maar wil alleen overgaan tot koop als er binnen afzienbare tijd glasvezel wordt aangelegd.
31 januari 2015 Eerste perikelen incasso
De eerste incasso's voor de aflossing van de leningen zijn verwerkt door de bank. En de eerste stornering wordt uitgevoerd. Een bijkomstigheid van het aanleggen van glasvezel: incasso perikelen.
29 januari 2015 Eerste versie planning fase 2
Door de aannemer wordt een eerste versie van de planning voor fase 2 toegezonden. Stof tot nadenken en voeding voor een volgend overleg.
27 januari 2015 Brieven naar bewoners Putten West
De bewoners van Putten West die nog niet meedoen krijgen een brief met de mogelijkheid alsnog mee te doen. De bewoners die wel meedoen maar nog geen provider hebben gekozen krijgen ook een brief in de bus.
23 januari 2015 Overleg over planning Putten West
Met de aannemer wordt een eerste versie van de planning voor Putten West fase 2 en 3 besproken.
23 januari 2015 Problemen met orders Telfort
Het aansluiten van buitengebied op glasvezel blijft een uitdaging. Het ordersysteem van Telfort kan nog niet overweg met twee netnummers binnen één gemeente en binnen één project. Het probleem gaat wel opgelost worden.
22 januari 2015 Overleg met gedeputeerde van Dijk
Naar aanleiding van de plannen van de provincie Gelderland is er telefonisch contact met de verantwoordelijk gedeputeerde. Hij legt de plannen van de provincie verder uit.
21 januari 2015 Plannen provincie Gelderland gepubliceerd
De provincie Gelderland wil het buitengebied verglazen, te beginnen in de Achterhoek. Deze plannen roepen heel veel vragen op, ook bij bewoners in Putten. De initiatiefgroep verdiept zich in de achtergronden om op vragen correct te kunnen antwoorden.
20 januari 2015 Hulp bij installatie bij bewoner
Soms reageert de apparatuur wat anders dan verwacht en doet de tv of fax het niet. Ook voor hulp bij configuratie wordt regelmatig een beroep gedaan op de initiatiefgroep.
19 januari 2015 Voorbereiden overleg bewoners Ermelo
Er zijn contacten met enkele bewoners van Ermelo over de mogelijkheid dat zij een aansluiting op het glasvezelnetwerk van Putten krijgen. Er moet een datum gepland worden om samen met de aannemer en projectleider hierover te overleggen.
19 januari 2015 Navragen status oplevering
Helaas is er nog steeds onduidelijkheid over de status van de oplevering van de diensten voor sommige adressen. Er wordt diverse malen contact gezocht met de bewoners maar ook met de aannemer, projectleider en providers om te zorgen voor een afronding van activering.
12 januari 2015 Navragen status oplevering
Voor enkele adressen is de status van de oplevering van de diensten onduidelijk. Er wordt contact gezocht met de bewoners van deze adressen om te controleren wat de status is.
12 januari 2015 Evaluatie fase 1 Putten West
Met de aannemer en projectleider evalueren we de aanleg van glasvezel in Putten West. Ook bespreken we de planning voor fase 2, in het bijzonder de op korte termijn te starten schouw.
9 januari 2015 Overleg over abonnementen
Alle bewoners die een aansluiting op glasvezel afnemen moeten een abonnement afsluiten voor het afnemen van diensten over glasvezel. Niet alle bewoners hebben dat nog geregeld. We overleggen met Reggefiber over hoe we deze bewoners kunnen stimuleren om op korte termijn een abonnement af te sluiten.
7 januari 2015 Overleg toekomstig accountant
Als coöperatie willen we onze administratie laten controleren door een accountant. Deze accountant gaat een jaarverslag voor ons samenstellen. Met deze accountant wordt doorgesproken wat hij voor ons kan betekenen.
24 december 2014 - 5 januari 2015 En toen was er rust
Dachten we. Nu zou het toch allemaal vanzelf gaan. Alle woningen aangesloten; het woord is aan de providers. KPN, Kliksafe, Telfort, XS4All, Tele2 en Solcon. Helaas. Sommige providers zijn snel. Anderen zijn langzaam. Anderen nog langzamer. Het kost de initiatiefgroep veel tijd om alle losse eindjes aan elkaar te knopen.
24 december 2014 Een geweldig mooi bericht
Van een bewoner uit het gebied van fase 1 wordt het bericht ontvangen dat er diensten binnenkomen over glasvezel. Zowel het internet- als het tvsignaal komen nu via de glasvezel binnen. Dit was ons doel! Op naar de laatste aansluiting.
22 december 2014 Bouwborden
Langs de Nijkerkerstraat staan al enige tijd twee borden die de passanten wijzen op de komende aanleg van glasvezel. Maar die borden, die moeten eigenlijk weg. Met Reggefiber wordt afgesproken dat ze worden verwijderd. Aan de andere kant van de weg staat nog een vlag in gemeentegrond. Ook die moet worden verwijderd.
19 december 2014 Ontvangst statusupdate
Het is bijna Kerstvakantie. Alle woningen op 2 na zijn aangesloten. De laatste 2 woningen zullen zo snel mogelijk alsnog worden aangesloten.
16 december 2014 Telefonisch overleg met aannemer
De aanleg is bijna afgerond. Er wordt telefonisch een statusupdate van de aannemer ontvangen. Nog enkele adressen moeten worden geactiveerd, maar de meeste woningen uit fase 1 zijn aangesloten.
10 december 2014 Abonnementen gaan verwerkt worden
Alle bij de initiatiefgroep aanwezige KPN-gerelateerde abonnementen zullen door KPN verwerkt gaan worden. De papieren worden aan Reggefiber overgedragen.
8 december 2014 Lening provincie Gelderland ontvangen
De toegezegde lening van de provincie Gelderland voor Putten West is binnen. De eerste overbrugging van de gemeente Putten kan worden afgelost.
2 december 2014 Live uitzending radio Gelderland
Vanwege de uitzending vanavond op TV Gelderland ook in de ochtend op de radio aandacht voor dit onderwerp. Op locatie wordt een korte toelichting gegeven van de werkzaamheden.
28 november 2014 Kick-off Putten West
Alhoewel de aanleg al in volle gang is toch een officieel moment om stil te staan bij dit unieke project om glasvezel in het buitengebied van Putten gerealiseerd te krijgen. Wethouder Koekkoek van de gemeente Putten is hierbij aanwezig.
26 november 2014 Overleg over Putten Midden
Er wordt gesproken over een mogelijke oplossing voor de aanleg van glasvezel in Putten Midden.
26 november 2014 Opnames TV Gelderland
Omroep Gelderland komt opnames maken van de aanleg van glasvezel door het persriool. De uitzending is op 2 december.
24 november 2014 Bijeenkomst klankbordgroep Breedband NV
De klankbordgroep komt opnieuw bijeen om te bepalen welke gebieden geschikt zijn om een pilot breedband uit te voeren.
19 november 2014 Overleg met aannemer Fiber4All
De werkzaamheden zijn gestart. We spreken de belangrijkste zaken van de afgelopen week door.
17 november 2014 Avond breedband buitengebied van gebiedscoöperatie O-gen
In deze moderne wereld van digitalisering, social networks, e-learning, e-health, e-mail en ander internetverkeer is het voor bedrijven, burgers, scholen, zorgverleners en vele anderen noodzakelijk om goed aangesloten te zijn op snelle breedband verbindingen. Het buitengebied blijft als we niets doen ver achter omdat marktpartijen niet vanzelf het buitengebied 'verglazen'. Gebiedscoöperatie O-gen is op zoek naar de beste manier waarop zij initiatiefnemers, gemeenten, bedrijven en particulieren kan helpen bij het realiseren van dergelijke breedbandverbindingen.
13 november 2014 Overleg over Putten Midden
Door alle drukte van Putten West is het project Putten Midden stilgevallen. Maar ook voor dat gebied is breedband belangrijk. Er wordt doorgesproken wat de mogelijkheden voor Putten Midden zijn. Er is in een jaar namelijk best wel wat veranderd.
12 november 2014 Overleg met KPN
Soms is het goed te overleggen met providers. KPN is een provider met een grote klantenkring in het buitengebied.
8 november 2014 Nog wat vertraging
Niet alles kan meezitten. En dat doet het dan ook niet. Om de glasvezelkabel door het gebied te krijgen moeten er soms particulier terrein worden gepasseerd. Daarvoor komt er echter geen gratis aansluiting. Het kost soms wat tijd dit struikelblok op te ruimen.
6 november 2014 Positief bericht van provincie Gelderland
Als initiatiefgroep is ons een financiering door de provincie Gelderland toegezegd. Maar ook hier komt het staatssteun-spook om de hoek. Het lijkt er echter op dat het spook verjaagd is. De financiering gaat dus komen. Weer een stap verder.
3 november 2014 Bijeenkomst Breedband Noord-Veluwe in Ermelo
Breedband Noord-Veluwe is opgericht door bewoners van de Noord Veluwe om in te spelen op de behoefte aan snel internet in het buitengebied. In de bijeenkomst wordt gesproken over de doelen. Ook wordt de werkwijze uitgelegd. Er zullen twee pilot gebieden gekozen gaan worden.
31 oktober 2014 Nieuwe planning
De nieuwe planning is gemaakt en ontvangen. Deze is gepubliceerd op deze website. Op 10 november 2014 zullen de graafwerkzaamheden beginnen.
23 oktober 2014 Overleg over de planning
Helaas is de aanleg niet volgens de eerste planning gestart. De voorbereidingen brengen meer uitdagingen mee dan verwacht. Er moeten praktische hobbels worden genomen. Er wordt met Reggefiber en Fiber4All overlegd over een nieuwe planning.
21 oktober 2014 Weer een aanmelding
Regelmatig komt er een nieuwe aanmelding binnen. Bewoners ontdekken dat ze een unieke kans krijgen om aan te sluiten op de digitale snelweg. Op naar een nog hoger deelnamepercentage.
20 oktober 2014 Focusgroep in Amsterdam
Jungle Minds uit Amsterdam doet in opdracht van het Ministerie van Economische zaken onderzoek naar glasvezel in buitengebieden. De initiatiefgroep neemt deel aan de focusgroep.
18 oktober 2014 4G met fair use
We ontvingen een aanbod voor 4G op basis van fair use. Geen data limiet dus. Dit houdt in dat je in principe ongelimiteerd dataverkeer hebt. Wanneer dit bezoek uit de klauwen loopt kan de provider echter ingrijpen. Maar wat is fair use? 10Gb? 25Gb? 50Gb? Nog even over nadenken dus.
17 oktober 2014 Contact met Brussel
Regelmatig proberen we Brussel op de hoogte te brengen van alle obstakels die we tegenkomen bij de realisatie van breedband in buitengebieden. Vooral de term staatssteun zit ons ernstig in de weg. Op 28 augustus kregen we een reactie op onze uitnodiging aan de vicevoorzitter van de Europese Commissie. Op 2 september hebben we daarop gereageerd. Na geduldig wachten kwam er op 17 oktober een antwoord.
16 oktober 2014 Eerste betaling
Er is een overeenkomst. Dan mag of moet er ook betaald worden. De eerste deelbetaling is gedaan.
10 oktober 2014 Contact met Winterswijk
De aanleg van glasvezel in het buitengebied van Winterswijk wordt uitgesteld vanwege ontwikkelingen bij de provincie Gelderland. Er wordt gesproken over de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de aanleg in buitengebieden in Gelderland.
9 oktober 2014 Instemmingsbesluit gemeente Putten
Om met de aanleg te kunnen starten moeten de gemeente Putten toestemming verlenen voor de werkzaamheden. Deze toestemming is binnen. De aanleg kan echt van start!
8 oktober 2014 Overeenkomst wordt getekend
De overeenkomst tussen Reggefiber en de coöperatie is door Reggefiber getekend. Het bestuur van de coöperatie tekent ook. Deze stap is genomen. De aanleg kan van start!
8 oktober 2014 Ossenmarkt Putten
Net als vorig jaar is de initiatiefgroep op de Ossenmarkt aanwezig om glasvezel onder de aandacht te brengen.
6 oktober 2014 Uitnodiging focus groep breedband
De coöperatie is naar aanleiding van een telefonisch interview uitgenodigd deel te nemen aan een focus groep voor het Ministerie van Economische Zaken voor breedband internet in het buitengebied.
30 september 2014 Aandacht voor komende statenverkiezingen
Door de intiatiefgroep wordt een oproep aan alle politieke partij in Gelderland gedaan om de digitale ontsluiting van het buitengebied in het verkiezingsprogramma op te nemen.
24 september 2014 Aanmelding voor hulp van de EU
De initiatiefgroep heeft zich ingeschreven voor hulp van de EU via de digitale agenda voor Europa. De EU kan een beperkt aantal lokale initiatieven ondersteunen om hoge snelheid breedband te realiseren. De inschrijving sluit op 15 oktober 2014. We zijn benieuwd.
20 september 2014 Gereedmeldingen
De bewoners van het eerste deelgebied zijn druk met het graven van de mantelbuis ten behoeve van de huisaansluitingen. De eerste meldingen, soms met foto, komen binnen dat de mantelbuis is ingegraven.
19 september 2014 De laatste abonnementen
De bewoners van het eerste deelgebied hebben nog niet allemaal een abonnement bij een provider afgesloten. De coöperatie doet haar best om deze bewoners te bereiken en te overtuigen van de noodzaak van het afsluiten van een abonnement. Dit kost veel tijd en energie.
18 september 2014 Wel of geen staatssteun
Alhoewel de EU haar best doet de aanleg van glasvezel te stimuleren dreigt bij elke overheidsbemoeienis het staatssteunspook. Ook de provincie Gelderland worstelt met dit onderwerp. Er komen aanvullende vragen in verband met de aangevraagde en ook reeds toegezegde financiering voor de coöperatie.
17 september 2014 Informatie naar Natuurmonumenten
In het buitengebied van Putten zijn een aantal verblijfseenheden in het bezit van Natuurmonumenten. Deze eenheden worden meestal verhuurd. Om ook deze bewoners te laten genieten van breedband wordt overlegd wat er met de betaling van de kosten van glasvezel moet gebeuren als de bewoners vertrekken.
15 september 2014 Zevende versie overeenkomst
Er zal een overeenkomst gesloten worden tussen de coöperatie en Reggefiber. Omdat een dergelijke overeenkomst volledig nieuw is wordt hier door beide partijen telkens aan toegevoegd. Teksten worden door beide partijen nauwkeurig gelezen en waar nodig aangepast. De zevende versie wordt de definitieve.
12 september 2014 Selecteren software voor administratie
Bewoners die de aanleg in één keer betalen zijn gevraagd hun betaling nu al te doen, zodat de overbrugging zo beperkt mogelijk gehouden kan worden. Sommige bewoners betalen en moeten dus een factuur ontvangen. Gelukkig is er tegenwoordig software beschikbaar waarin de administratie van een coöperatie gevoerd kan worden. Vooral het versturen van facturen en incasseren van de maandelijkse bedragen moet eenvoudig verlopen.
10 september 2014 Mantelbuizen geleverd
De mantelbuizen voor de huisaansluitingen worden afgeleverd. De bewoners van het eerste deelgebied krijgen bericht dat ze deze mantelbuizen af kunnen halen.
9 september 2014 Overleg over abonnementen
In de avond is er overleg met een bedrijf welke voor de coöperatie het aanmelden van bewoners bij providers kan regelen. Alle aanmelding zijn op papier ingevuld en moeten in de systemen van de providers worden verwerkt.
9 september 2014 Interview glasvezel via het riool
Er wordt een telefonisch interview gegeven ten behoeve van een onderzoek van de provincie Overijssel naar glasvezel via de riolering.
8 september 2014 Rondbrengen brieven
In het gebied waar dit jaar nog glasvezel wordt aangelegd wordt bij de bewoners die geen aansluiting op glasvezel willen een brief bezorgd. In de brief staat de duidelijk gemaakt dat meedoen vanaf de start van het project duurder zal zijn. Daarnaast worden de komende graafwerkzaamheden aangekondigd.
8 september 2014 Tekenen financieringsovereenkomsten
Omdat de aanleg van glasvezel vooruit betaald moet worden is er overbrugging nodig. De gemeente Putten stelt deze financiering ter beschikking. De coöperatie is blij dat de gemeente Putten hieraan wil meewerken.
5 september 2014 Schouwen afgerond
Bij de laatste woningen in het eerste deel van het aansluitgebied is de schouw uitgevoerd. Nu is het wachten op de glasvezel.
4 september 2014 Bijdrage gemeente Putten
De gemeente Putten stelt een bedrag van 10.000 euro ter beschikking aan de Stichting Breedband Noord-Veluwe. De voorwaarde die daaraan wordt verbonden is dat 7.500 euro ten goede komt aan de realisatie van breedband in het buitengebied van Putten.
1 september 2014 Schouwen
Bij de eerste woningen in het aansluitgebied wordt de schouw uitgevoerd. Er wordt bepaald waar de aansluiting de woning zal binnenkomen. Ook wordt vastgelegd waar de glasvezel het drukriool zal verlaten.
27 augustus 2014 Antwoord uit Brussel
Er is opnieuw een uitnodiging verzonden aan Neelie Kroes om in Putten te komen praten over de problemen die zich voordoen bij de aanleg van glasvezel in buitengebieden. Helaas heeft de vicevoorzitter van de Europese Commissie geen mogelijkheden om op onze uitnodiging in te gaan.
27 augustus 2014 Overleg met Solcon
De initiatiefgroep praat met Solcon en Dialogic over wat Solcon voor Putten Midden zou kunnen betekenen.
26 augustus 2014 Afsluiten verzekeringen
Het bestuur van een coöperatie moet enkele verzekeringen afsluiten. We ontvangen informatie over welke verzekeringen noodzakelijk zijn en wat de kosten zijn.
25 augustus 2014 Informatie schouwen eerste deel aanleg
De bewoners van het gebied dat als eerste op glasvezel zal worden aangesloten ontvangen een brief. De bewoners die een glasvezelaansluiting afnemen worden uitgenodigd een afspraak te maken voor de schouw. De bewoners die niet meedoen worden op de hoogte gebracht van de aanstaande werkzaamheden. Ook krijgen zijn informatie over de mogelijkheden later alsnog een aansluiting af te nemen.
22 augustus 2014 Nieuwe website
In verband met de aanleg van glasvezel in Putten West is er een nieuwe website actief. Deze is te vinden via www.glasvezelputtenwest.nl. Deze website zal alle informatie over dit project gaan bevatten. De informatie zal van www.glasvezelbuitengebied.nl verdwijnen.
21 augustus 2014 Overleg met gemeente Ermelo
Een beleidsmedewerker van de gemeente Ermelo komt langs om met ons van gedachten te wisselen over glasvezel op industrieterreinen en het buitengebied van Ermelo.
20 augustus 2014 Interview met Jungle Minds
Door Jungle Minds wordt een interview met de coöperatie afgesproken. Het interview zal gaan over de ontwikkeling van een online platform voor de realisatie van breedband internet in buitengebieden.
15 augustus 2014 Overleg coöperatie en gemeente Putten
De door de gemeente Putten toegezegde overbrugging in verband met de financiering wordt doorgesproken.
13 augustus 2014 Overleg coöperatie, Reggefiber en Fiber4All
In Harderwijk wordt een lange actiepuntenlijst doorgesproken. Er worden afspraken gemaakt en taken worden verdeeld. Ook wordt een voorlopige planning doorgesproken.
8 augustus 2014 Ontwerp communicatie bewoners ontvangen
Tijdens de schouw zullen bewoners informatie ontvangen over welke stappen men moet nemen om de mantelbuis voor glasvezel te graven. Hiervoor is een folder gemaakt waarvan de eerste versie wordt ontvangen.
1 augustus 2014 Overleg tussen coöperatie, Reggefiber en Stratix
In verband met vragen over financiering, rente's en staatssteun worden mogelijke problemen besproken. Alhoewel Europa allerlei zaken bedenkt blijkt de praktijk soms erg weerbarstig.
30 juli 2014 Inloopavond providerkeuze
Ook op deze avond is de cooperatie beschikbaar om te helpen bij het invullen van een contract met een provider.
30 juli 2014 Aanleveren deelnemers eerste deel aanleg
De aanleg van het eerste deel wordt uitgewerkt. Hiervoor moet aan de aannemer bekend worden welke bewoners een aansluiting op glasvezel moeten krijgen.
24 juli 2014 Informeren naar verzekeringen
De coöperatie zal enkel verzekeringen af moeten sluiten om risico's in te dekken. Er wordt informatie hierover opgevraagd.
23 juli 2014 Versturen mail naar bewoners Putten West
Nog niet alle bewoners van Putten West die een aansluiting op glasvezel willen hebben een contract met een provider afgesloten. De bewoners wordt gevraagd dat op korte termijn alsnog te doen. Op deze avond kan men bij de coöperatie langs om dit te regelen.
21 juli 2014 Contacten over Putten Midden
Alhoewel al onze energie voor Putten West nodig is wordt er ook nog op de achtergrond gewerkt aan Putten Midden. Er komen nog steeds belangstellenden voor glasvezel bij. Ook wordt op de achtergrond gezocht naar goedkopere oplossingen.
18 juli 2014 Toezegging financiering door gemeente Putten ontvangen
Er is een financiering bij de provincie Gelderland aangevraagd. Vanwege de doorlooptijd zullen deze gelden niet voor de start van de aanleg beschikbaar zijn. Er moet dus een overbrugging worden geregeld. De gemeente Putten is bereid om deze overbrugging te verstrekken.
17 juli 2014 Demonstratieversie software ontvangen
Om maandelijks te kunnen incasseren moet er een SEPA incassobestand aan de bank worden aangeleverd. Hiervoor is software nodig. Daarnaast moet natuurlijk de administratie gevoerd worden. Alhoewel papier gewillig is kiezen we toch voor een geautomatiseerde oplossing.
17 juli 2014 Bankrekening actief
Om de rekeningen te kunnen betalen, om de leningen te kunnen ontvangen en om de contributies te kunnen innnen moet er een bankrekening zijn. Vanaf vandaag is deze actief.
15 juli 2014 Overleg coöperatie en ambassadeurs
's Avonds wordt de stand van zaken besproken. Ook worden er afspraken gemaakt voor de komende periode. Een belangrijk gespreksonderwerp is na-aansluitingen. Ook de communicatie naar bewoners wordt besproken.
14 juli 2014 Afwijziging bijdrage Rabobank Stimuleringsfonds
De reactie van Rabobank Randmeren.
"Jullie aanvraag namens de initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten is besproken in de commissievergadering van het Stimuleringsfonds Putten. Helaas moet ik u meedelen, dat de commissie de aanvraag heeft afgewezen. De commissie is van mening dat het initiatief niet voldoende binnen de criteria van het fonds valt en zij heeft de voorkeur gegeven aan andere projecten en initiatieven." Lees hier de voorwaarden.
14 juli 2014 Overleg met provincie Gelderland
De door de provincie Gelderland toegezegde financiering kan na oprichting van de coöperatie, de inschrijving bij de KvK en het openen van een bankrekening daadwerkelijk worden aangevraagd. In Arnhem wordt overlegd hoe de benodigde documenten in te vullen en aan te leveren.
10 juli 2014 Extra inloopavond Stenenkamer
In het verenigingsgebouw van Stenenkamer wordt een extra inloopavond georganiseerd. Bewoners kunnen zich voor laten lichten over providers.
10 juli 2014 Overleg met Reggefiber
Er moet een contract opgemaakt worden tussen de coöperatie en NEM Putten Buitengebied BV, de organisatie die de aanleg in het buitengebied van Putten zal uitvoeren. Omdat dit voor beide partijen nieuw is kost dit de nodige moeite. Ook de planning wordt besproken.
4 juli 2014 Klein feestje
Samen met de ambassadeurs en enkele vertegenwoordigers van Reggefiber praten we onder het genot van een hapje en een drankje na over de afgelopen periode van de vraagbundeling.
3 juli 2014 Coöperatie een feit
Bij notariskantoor Kuiper & Van 't Spijker worden de handtekeningen gezet om de Coöperatie Glasvezel Buitengebied Putten West U.A. op te richten.
27 juni 2014 Putten West krijgt glasvezel
Het was even spannend maar de uitslag is duidelijk: het buitengebied van Putten heeft gekozen voor glasvezel. Voldoende huishoudens hebben 'ja' gezegd tegen glasvezel waardoor dit 'next generation' netwerk aangelegd wordt in een deel van het buitengebied van Putten. Dankzij voldoende inschrijvingen zal Reggefiber de woningen binnen het aansluitgebied Putten West voorzien van een glasvezelaansluiting.
24 juni 2014 Overleg met initiatiefnemers uit Ermelo
Ook in Ermelo ontstaat in het buitengebied behoefte aan breedband. De initiatiefgroep gaat op bezoek in Ermelo om de ervaringen van Putten te delen.
16 juni tot 24 juni 2014 Rust
Na een zeer intensieve periode is er rust. Er is opeens tijd om de mooie omgeving in het buitengebied ook op de erven van de initiatiefnemers weer op orde te brengen. Dat was 'even' wat blijven liggen.
16 juni 2014 Overleg over vraagbundeling
De vraagbundeling is afgesloten. De behaalde deelname wordt besproken in een overleg tussen de initiatiefgroep, Reggefiber en de aannemer. Er wordt afgesproken dat er onderzocht zal gaan worden of het mogelijk is de aanleg door te laten gaan. Dit onderzoek zal twee weken in beslag nemen. Uiterlijk vrijdag 27 juni zal de uitslag bekend worden.
14 juni 2014 Laatste informatiedag Putten West
Er is in school Hoef een laatste kans om mee te doen aan glasvezel in het buitengebied van Putten West. De initiatiefgroep en providers zijn aanwezig om informatie te verstrekken.
6 juni 2014 Brief naar bewoners Putten West
Er wordt een brief naar de bewoners van Putten West verzonden. Hierin wordt aangegeven dat er nog aanmeldingen nodig zijn om de aanleg van glasvezel in Putten West door te laten gaan.
2, 3, 4 en 5 juni 2014 Adviseurs van Reggefiber opnieuw op pad
Adviseurs van Reggefiber gaan op pad om bewoners te adviseren over de te kiezen providers. Ze gaan op bezoek bij bewoners die nog geen keuze hebben gemaakt.
31 mei 2014 14 dagen verlenging
Helaas is het niet gelukt om de 60% te halen. We zijn er bijna. Daarom besluite de initiatiefgroep in overleg met Reggefiber om de vraagbundeling met 14 dagen te verlengen tot 14 juni.
30 en 31 mei 2014 De laatste kans
De initiatiefgroep is deze twee dagen aanwezig op de Boerenerfmarkt bij de Zoete Inval aan de Broekermolenweg in Putten. Adviseurs van Reggefiber en een medewerker van de aannemer zijn aanwezig om tekst en uitleg te geven.
26, 27 en 28 mei 2014 Adviseurs van Reggefiber op pad
Adviseurs van Reggefiber gaan op pad om bewoners te adviseren over de te kiezen providers. Dat kan op afspraak. Als er nog geen provider is gekozen en er geen afspraak is gemaakt komen de adviseurs op een willekeurig tijdstip aan.
26 mei 2014 Inloopavond verenigingsgebouw Stenenkamer
De initiatiefgroep is tussen 19:30 en 21:00 in school Stenenkamer aanwezig. Er is een stand met informatie over domotica en Zorg op afstand. Veel bewoners maken gebruik van deze inloopavond om voor het eerst of opnieuw zich te informeren.
24 mei 2014 Informatie bij oud papier container Stenenkamer
De initiatiefgroep is tussen 10:00 en 12:00 bij de oud papier container in Stenenkamer aanwezig om vragen over de aanleg van glasvezel te beantwoorden. Er is een behoorlijk aanloop van bewoners die aangeven zeker belangstelling te hebben.
20 mei 2014 Inloopavond school Hoef
De initiatiefgroep is tussen 19:30 en 21:00 in school Hoef aanwezig om bewoners te overtuigen van het nut en de noodzaak van glasvezel.
17 mei 2014 Informatie bij oud papier container Diermen
De initiatiefgroep is tussen 10:00 en 12:00 bij de oud papier container in Diermen aanwezig om vragen over de aanleg van glasvezel te beantwoorden.
14 mei 2014 Email naar bewoners
Voor zover er email adressen bekend zijn worden bewoners via mail opgeroepen niet meer te wachten met inschrijven. Ook wordt er hulp geboden bij het kiezen van een provider. De volledige mail kun u hier lezen.
14 mei 2014 Overleg met Reggefiber
Het aantal aanmeldingen blijft nog wat achter bij de verwachtingen. De meest gestelde vraag is: "Tot wanneer heb ik de tijd?". Er wordt gesproken over mogelijkheden om bewoners duidelijk te maken dat de aanmeldingen echt voor 31 mei binnen moeten zijn.
8 mei 2014 Inloopavond verenigingsgebouw Stenenkamer
De inloopavond is in het verenigingsgebouw bij school Stenenkamer. Op deze avond wordt de presentatie van de informatieavond opnieuw gehouden. Ook zijn er een vijftal providers aanwezig. Van deze avond wordt door de veel bewoners gebruik gemaakt om zich te verdiepen in de keus voor een provider, maar ook om met ambassadeurs en elkaar te praten over glasvezel.
8 mei 2014 Geluidswagens door Putten West
Vanaf 17.00 uur rijden er twee geluidswagens door Putten West om de bewoners te attenderen op de inloopavond in het verenigingsgebouw van Stenenkamer.
In aanloop naar 8 mei 2014 Benaderen bewoners over inloopavond
Er wordt een flyer bij alle bewoners in de bus gedaan met de uitnodiging om op 8 mei naar de inloopavond te komen. Daarnaast wordt de uitnodiging in het Puttens Weekblad, de Puttenaer en de Stentor geplaatst.
5 mei 2014 Verzoek aan gemeente Putten
Er wordt een verzoek gedaan aan de gemeente Putten om ook vanuit de gemeente aan bewoners van het buitengebied duidelijk te maken dat breedband een belangrijk onderwerp is. De geboden kans in Putten West is uniek en zeker het overwegen waard.
2 mei 2014 Overleg met Stichting Breedband Noord-Veluwe
Na eerdere contacten wordt er bijgepraat over de ontwikkelingen in Putten en in de regio Noord Veluwe. Na het uitwisselen van de informatie wordt er doorgepraat over hoe we elkaar kunnen versterken. Afspraken worden gemaakt.
29 april 2014 Ambassadeursavond Putten West
De initiatiefgroep overlegd met de ambassadeurs voor Putten West over de stand van zaken en de plannen voor de komende weken.
28 april 2014 Inloopavond school Hoef
De tweede inloopavond is in school Hoef, een andere school in het aansluitgebiedschool. Op deze avond wordt de presentatie van de informatieavond opnieuw gehouden. Bewoners die niet op de avonden in de Aker aanwezig konden zijn waren hierop gewezen. Veel bewoners maakten gebruik van de gelegenheid met de initiatiefgroep maar ook met elkaar te praten over glasvezel. En druk bezochte heel positieve avond met de nodige aanmeldingen als resultaat.
28 april 2014 Interview Veluwe FM
De initiatiefgroep loopt even binnen bij Veluwe FM en mag even aanschuiven om aandacht te vragen voor glasvezel in het buitengebied van Putten.
23 april 2014 Tuinprikkers binnen
Om duidelijk te maken wie een aansluiting op glasvezel gaat afnemen zijn er tuinprikkers besteld. Hierop moeten stickers van het initiatief geplakt worden. De stickers zijn binnengekomen en kunnen op de prikkers geplakt gaan worden. Daarna zal er bij iedere woning waarvan de bewoners meedoen een prikker aan de weg bij het huisnummer worden gezet.
18 april 2014 Overleg met Reggefiber en Qubiss
De initiatiefgroep overlegd met Reggefiber en Qubiss over de stand van zaken en de te nemen stappen in de komende weken. Afgesproken wordt dat voor de inloopavond op 8 mei providers uitgenodigd zullen worden. Om deze avond onder de aandacht te brengen zal er een flyer worden gemaakt. Ook wordt afgesproken dat er op deze avond geluidswagens ingezet zullen worden.
14 april 2014 Inloopavond school Diermen
In school Diermen in het buitengebied van Putten kunnen bewoners in de avond terecht met hun vragen over glasvezel. Vanwege actieve ambassadeurs die alle bewoners als hebben gesproken is de belangstelling niet groot.
12 april 2014 Bijsterense Dieseldag
Tijdens de Bijsterense Dieseldag was de initiatiefgroep aanwezig om de vragen van bewoners over glasvezel te beantwoorden. Een zonnige dag met mooie beelden van brullende tractoren en nieuwsgierige mensen die hun vragen over glasvezel stelden. Bijna iedereen die we (aan)spraken beseft dat er een geweldig aanbod ligt wat je niet af wilt en kunt wijzen!
7, 8, 9 en 10 april 2014 Op pad voor glasvezel
Om de informatie bij alle bewoners van Putten West te krijgen gaan de leden van de initiatiefgroep en de ambassadeurs op pad. Ook in Putten Midden worden bewoners die nog niet hebben gereageerd bezocht.
5 april 2014 Informatie bij de oud papier actie in Hoef
Iedere eerste zaterdag in de maand kan er bij basisschool Hoef oud papier ingeleverd worden. Samen met Reggefiber is de initiatiefgroep aanwezig om vragen van buurtbewoners over de aanleg van glasvezel te beantwoorden.
2 april 2014 Avond met ambassadeurs Putten Midden
Voor Putten Midden loopt de vraagbundeling al een tijdje. Het wordt tijd om duidelijk te krijgen of de benodigde deelname gehaald zal worden. Met de ambassadeurs van Putten Midden wordt overlegd hoe van alle bewoners een reactie te krijgen.
31 maart 2014 Avond met ambassadeurs Putten West
Alle bewoners die niet op de informatieavonden zijn geweest zullen de informatie thuis overhandigd krijgen. Hiervoor wordt de initatiefgroep geholpen door een aantal ambassadeurs.
25 maart 2014 Tweede informatieavond
In de Aker in Putten is gedeputeerde Van Dijk van de provincie Gelderland aanwezig om het belang van glasvezel voor buitengebieden te benadrukken. Helaas bleek niet iedere bewoner van het buitengebied de tijd te hebben genomen om zich van de mogelijkheden op de hoogte te stellen.
24 maart 2014 Eerste informatieavond
In de Aker in Putten worden de bewoners op de hoogte gebracht van de mogelijkheden ook in een deel van het buitengebied van Putten een aansluiting op de digitale snelweg te krijgen. Wethouder Gerritsen van Putten legde uit waarom de bewoners zelf moeten bijdragen.
22 maart 2014 Bijeenkomst Dorpenlink
In Amersfoort is een bijeenkomst van vertegenwoordigers van diverse glasvezelinitiatieven. Er wordt kennis en informatie uitgewisseld. Duidelijk wordt dat het delen van kansen en bedreigingen zeker zinvol is. Ook blijkt dat de verschillende initatieven zich in verschillende stadia bevinden. Wat het ene initiatief al heeft ondervonden moet de het andere initiatief nog tegenkomen.
21 maart 2014 Statuten beschikbaar
De statuten zijn door de notaris gecontroleerd en nu beschikbaar. Deze zijn op de website geplaatst.
21 maart 2014 Voorbespreken met Reggefiber
Met Reggefiber wordt besproken wie wat doet tijdens de informatieavonden. Daarnaast wordt besproken welke acties uitgevoerd zullen gaan worden om bewoners te wijzen op de unieke kans die ze krijgen.
20 maart 2014 Voorbereiden informatieavonden
Er moet voor de informatieavonden veel worden geregeld. Er zullen aan de aanwezigen tassen met informatie worden verstrekt. De informatie voor in deze tassen moet deels door de initiatiefgroep worden gemaakt en geprint. Er is geen budget, dus zelf printen is de goedkoopste oplossing.
17 maart 2014 Overleg over financiering aanleg glasvezel in het buitengebied
De initiatiefgroep overlegd met de gemeente Putten over de mogelijkheid van financiering door de gemeente Putten van de aanleg van glasvezel in het hele buitengebied van Putten. Een andere mogelijkheid is een garantstelling door de gemeente. De gemeente gaat de komende weken de mogelijkheden onderzoeken.
17 maart 2014 Ondertekening overeenkomst gemeente Putten en Reggefiber
De gemeente Putten en Reggefiber ondertekenen een overeenkomst over het gebruik van de riolering voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Putten.

Enkele foto's
17 maart 2014 Interview met Radio Gelderland
De initiatiefgroep geeft een interview aan Radio Gelderland. Tussen de koeien wordt er uitleg gegeven over de noodzaak van snel internet voor het platteland.

Luister het intervieuw om 09:22 (tot 23 maart)
14 maart 2014 Overleg met notaris
Vanwege de oprichting van een coöperatie wordt er een bezoek gebracht aan een notaris. De statuten, het huishoudelijk reglement en de ledenovereenkomst worden besproken.
13 maart 2014 Nieuwsbrief verzenden
De bewoners van het buitengebied van Putten die op deze website aangegeven hebben belangstelling te hebben voor glasvezel ontvangen een email met de stand van zaken.
13 maart 2014 Verzenden uitnodigingen
De uitnodigingen voor de informatieavonden voor Putten West worden voor ons verzendklaar gemaakt en verzonden. Vrijdag 14 of zaterdag 15 maart zullen deze in het gebied in de bus vallen.
13 maart 2014 Overleg met provincie Gelderland
In een overleg met een afvaardiging van de provincie Gelderland wordt de stand van zaken betreffende beide projecten besproken. Er wordt overlegd welke vervolgstappen wenselijk zijn.
8 maart 2014 Vernieuwde website actief
Op basis van de logo's krijgt de website een nieuw jasje. Helderder, minder donker en wat vriendelijker.
7 maart 2014 Overleg met Qubiss
Lars Visscher en Matthijs Platvoet van Qubiss komen langs om de voortgang van de vraagbundeling van Putten Midden te bespreken. Zij hebben in het verleden onderzoek gedaan naar het draagvlag voor glasvezel in buitengebieden.
5 maart 2014 Campagne Putten West komt op stoom
Er worden communicatieuitingen voor Putten West ontworpen en besproken. De voorbereidingen voor de informatieavonden zijn in volle gang. Daar komt heel veel bij kijken!
4 maart 2014 Logo's initiatiefgroep gereed
Het werd tijd voor echte logo's. Het bedrijf Spirion (www.spirion.nl) heeft logo's voor de initiatiefgroep gemaakt. Vanaf nu hopen we nog beter herkenbaar te worden.
28 februari 2014 Naamgeving projecten aangepast
In verband met de aanvraag financiering is er gezocht naar definitieve namen voor de projecten waar de initiatiefgroep mee bezig is. Voor project 1 wordt de naam Putten West gekozen. Voor project 2 wordt Putten Midden gekozen. De rest van het buitengebied van Putten krijgt de naam Putten Oost.
27 februari 2014 Locatie informatieavonden geregeld
In overleg met Reggefiber wordt een locatie voor de informatieavonden gezocht. De avonden zullen plaatsvinden in De Aker in Putten.
26 februari 2014 Overleg met ambassadeurs project 2
De ambassadeurs van project 2 komen bij elkaar om de resultaten tot op dat moment te bespreken, maar ook om ervaringen uit te wisselen. Het blijft moeilijk om bewoners te overtuigen van het nut en de noodzaak van een snelle internetverbinding.
26 februari 2014 Overleg met Dialogic
Naar aanleiding van overleg met de gemeente Putten is door Dialogic een aanvraag financiering aanleg glasvezel in het gehele buitengebied van Putten opgesteld. Afgestemd wordt welke facering gebruikt zal worden.
25 februari 2014 Sprekers informatieavonden reageren
Voor de informatieavonden op 24 en 25 maart zijn sprekers uitgenodigd. We ontvangen de toezeggingen van wethouder N. Gerritsen van Putten en gedeputeerde J.J. van Dijk van Gelderland om op één van de informatieavonden aanwezig te zijn.
18 februari 2014 Overleg met Fiber4All en Reggefiber
Binnen het gebied Putten West bevinden zich een aantal adressen zonder een aansluiting op de riolering van Putten. Voor deze adressen is een berekening gemaakt van de extra kosten voor aansluiting op glasvezel.
14 februari 2014 Afslanking initiatiefgroep
Vanwege verschillende redenen trekken Henk van Elten, Wouter Koelewijn en Gerrit Doppenberg zich terug uit de initiatiefgroep.
7 februari 2014 Overleg met Reggefiber
Vanwege de komende start van de vraagbundeling voor project 1 wordt er overlegd met Reggefiber over welke acties uitgevoerd moeten gaan worden.
5 februari 2014 Avond met ambassadeurs project 2
Om de vraagbundeling beter te laten verlopen is er een overleg met de ambassadeurs voor project 2.
31 januari 2014 Overleg met aannemer
Er is een oriënterend overleg met een bedrijf wat de civiele werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van glasvezel kan uitvoeren.
30 januari 2014 Raadsinformatieavond
Als initiatiefgroep krijgen we de gelegenheid om tijdens een raadsinformatieavond de gemeenteraad en de leden van de commissie Ruimtelijke Zaken bij te praten over de stand van zaken. Belangrijk is om duidelijk te maken hoe de gemeente kan bijdragen aan de realisatie van de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Putten.
21 januari 2014 Overleg met LTO Veluwerand
In het mooie buitengebied tussen Putten en Nijkerk wordt het bestuur van de LTO Veluwerand bijgepraat over het initiatief. De initiatiefgroep vraagt het bestuur het belang van snel internet bij de achterban te benadrukken.
18 januari 2014 Overleg glasvezelinitiatief regio Noord Veluwe
In Wezep wordt kennis uitgewisseld met het initiatief wat breedband in de regio Noord Veluwe wil uitrollen.
14 januari 2014 Overleg met Solcon
In Utrecht op het kantoor van Dialogic wordt overlegd met internetprovider Solcon. De mogelijkheden voor Solcon als provider in het buitengebied van Putten worden doorgesproken.
14 januari 2014 Afwijzing aanvraag subsidie Rabobank stimuleringsfonds
De aangevraagde subsidie uit het Rabobank stimuleringsfonds wordt helaas niet toegekend. De Rabobank geeft de volgende argumentatie: Wij hebben uw aanvraag namens de Initiatiefgroep onlangs nog extra besproken en de uitkomst is dat wij het initiatief zeker ondersteunen, maar dat wij het nog te vroeg vinden om hiervoor daadwerkelijk een bedrag beschikbaar te stellen. Er is nog teveel onzekerheid. Als duidelijk is dat het initiatief definitief doorgaat, willen wij de aanvraag opnieuw in behandeling nemen.
6 januari 2014 Uitreiking prijs Puttenaar van het jaar
Jan van de Kraats en Gert van Winkoop zijn verkozen tot Puttenaar van het jaar 2013. Beide heren worden naar een afspraak gelokt waar ze in het zonnetje worden gezet.
3 januari 2014 Nieuwjaarsreceptie gemeente Putten
Jan van de Kraats en Gert van Winkoop overhandigen tijdens de nieuwjaarsreceptie aan het college van de gemeente Putten en de lijsttrekkers een schep. De politici worden uitgenodigd om bij de start van de aanleg van glasvezel in het buitengebied mee te helpen met graven. Zie het fotoverslag elders op deze website.
2 januari 2014 Overleg met initiatiefgroep Lunteren.net
Twee leden van de initiatiefgroep uit Lunteren komen naar Putten om kennis uit te wisselen.
31 december 2013 Ontvangst flyers
De flyers zijn binnen. We kunnen aan de slag om de tuinprikkers te maken.
21 december 2013 Ontvangst aanvraagformulier financiering
Naar aanleiding van de beslissing van provincie Gelderland om de aanleg van glasvezel in het buitengebied financieel te ondersteunen via een lening wordt er een aanvraagformulier ontvangen.
16 december 2013 Flyers besteld
Er worden een aantal flyers besteld, geplastificeerd, om te bevestigen aan scheppen, die als tuinprikker gebruikt kunnen gaan worden.
12 december 2013 Overleg over uitkomsten van 11 december
Met Oost NV en Dialogic worden de ontwikkeling van 11 december besproken. Er worden actiepunten opgesteld voor de komende periode.
11 december 2013 Bijeenkomst initiatiefgroep
De status van project 2 vraagt om een meer formeel karakter van de initiatiefgroep. Daarnaast moet er extra capaciteit komen om alle werkzaamheden te verrichten, zeker nu ook het startschot voor project 1 nabij lijkt. Doel van de bijeenkomst is om te inventariseren of de leden meer tijd kunnen investeren. Helaas is slechts een deel van de leden aanwezig.
11 december 2013 Behandeling Statenbrief Projectvoorstellen Digitale bereikbaarheid ronde 2 in PS
Tijdens de vergadering van de Provinciale Staten van Gelderland wordt het voorstel om bij te dragen in de financiering van een 7-tal glasvezelproject besproken. Vanwege het feit dat het hier het laatste agendapunt betreft wordt een ieder gevraagd kort te zijn. Dat lukt. Na enkele positieve bijdragen van statenleden wordt het voorstel met algemene stemmen aangenomen. Voor project 2 in Putten betekent dit een bijdrage in de financiering van 412.000 euro.
11 december 2013 Overleg in Arnhem
Bert Nijboer, CEO Reggefiber, Jan Jakob van Dijk, gedeputeerde van de provincie Gelderland en wethouder Gerritsen van de gemeente Putten overleggen in Arnhem over de voortgang van project 1, de aanleg van glasvezel via de riolering. De onderhandelingen zitten nog steeds vast. Op deze bijeenkomst wordt mondeling overeenstemming bereikt.
6 december 2013 'Tuinprikkers' aangekomen
Om meer aandacht voor onze plannen te krijgen willen we bewoners die meedoen vragen om een tuinprikker in de tuin te plaatsen. De buren kunnen dan zien dat de bewoners meedoen met glasvezel. Nog niet alle onderdelen zijn binnen; verdere informatie volgt.
3 december 2013 Overleg met ambassadeurs project 2
Om van alle bewoners van het gebied van project 2 te horen of men een aansluiting op glasvezel wil, maar ook om bewoners voor te lichten over de mogelijkheden en het belang van een snelle digitale verbinding zullen ambassadeurs op pad gaan. Enkele bewoners hebben aangegeven deze taak op zich te willen nemen. Op deze avond wordt er overlegd hoe te werk zal worden gegaan.
30 november 2013 Statusrapport naar bewoners
Er wordt een statusrapport verzonden naar de bewoners van het buitengebied van Putten die aangegeven hebben belangstelling te hebben voor glasvezel.
28 november 2013 Overleg in gemeentehuis Putten over project 2
Op verzoek van de provincie Gelderland wordt er gesproken over het belang van zowel project 2 als project 1. Aanwezig zijn afvaardigingen van de provincie Gelderland, Oost NV, Dialogic, de initiatiefgroep en de gemeente Putten. Ook wordt gesproken over hoe bij duidelijkheid over het doorgaan van beide projecten zowel vanuit de provincie als vanuit de gemeente naar de bewoners van het buitengebied van Putten duidelijk gemaakt kan worden dat het belangrijk is aan de projecten mee te doen.
27 november 2013 Financiering 7 projecten op agenda commissie MIE Gelderland
De commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie (MIE) zal vandaag praten over de Statenbrief Projectvoorstellen Digitale bereikbaarheid ronde 2. Vanwege tijdgebrek wordt de vergadering voor de behandeling geschorst. Op 2 december 2013 besluit de voorzitter om de vergadering als gesloten te beschouwen, nadat diverse overgebleven agendapunten alsnog door de betreffende indieners zijn doorgeschoven naar de vergadering van 8 januari 2014. De Statenbrief (PS2013-935) wordt zonder commissiebehandeling doorgestuurd naar de PS-vergadering van 11 december 2013.
21 november 2013 Nominatie voor Puttenaar van het jaar
Jan van de Kraats en Gert van Winkoop van de initiatiefgroep worden genomineerd voor de titel Puttenaar van het jaar. De motivatie: "Zij zetten zich al ruim twee jaar met tomeloze energie in om het buitengebied digitaal te onsluiten. Zij voeren gesprekken met provincie, gemeente, kabelleggers en providers om het mogelijk te maken dat bewoners van het buitengebied niet langer verstoken zijn van deze voorziening." Breng ook uw stem uit op deze Puttenaren!
16 november 2013 Informatie bijeenkomst initiatiefgroepen breedband
Er wordt een bijeenkomst met initiatiefgroep uit meerdere plaatsen in Nederland bijgewoond, georganiseerd door het Breedbandloket. Er wordt besproken op welke manier informatie en kennis Nederlandbreed gedeeld zou kunnen worden.
12 november 2013 Aanvraag bijdrage stimuleringsfonds Rabobank
Omdat de Rabobank het stimuleren van plaatselijke initiatieven niet wil verbinden aan het verstrekken van een financiering wordt er een aanvraag voor een bijdrage in de kosten van de vraagbundeling bij het Rabobank stimuleringsfonds ingediend.
11 november 2013 Vragen in verband met financieringsaanvraag Rabobank
Naar aanleiding van de aanvraag voor financiering van project 2 bij de Rabobank wordt er A4'tje vol vragen en voorwaarden ontvangen. Wel heel veel vragen en wel heel strakke voorwaarden.
8 november 2013 Overleg met wethouder Economische Zaken
Vanaf februari 2013 zijn Reggefiber en de gemeente Putten in overleg over de aanleg van glasvezel via de riolering. Helaas is er nog geen overeenkomst. De initiatiefgroep uit de zorgen hierover. De wethouder licht het standpunt van de gemeeente in deze toe.
6 november 2013 Aanwezigheid op raadsinformatieavond gemeente Putten gepland
Er is een verzoek ingediend om op de raadsinformatieavond van 28 november 2013 de gemeenteraad van Putten te mogen informeren over de stand van zaken betreffende de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Helaas is de agenda vol. De initiatiefgroep wordt ingepland voor 30 januari 2013.
5 november 2013 Overleg over vraagbundeling project 2
Naar aanleiding van de tegenvallende aanmeldingen voor deelname aan project 2 wordt overlegd over de volgende stap in de vraagbundeling. Er zal ingezet gaan worden op ambassadeurs.
31 oktober 2013 Motie CDA in gemeenteraad Putten aangenomen
Het CDA dient een motie in over een onderzoek naar de mogelijkheid NUON gelden revolverend in te zetten voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Putten. De motie wordt met 17 van 19 stemmen voor aangenomen.
23 oktober 2013 Plan van Aanpak project 2 ontvangen
Er is een plan van aanpak voor project 2 gemaakt. Inclusief een tekening van het gebied en de te graven sleuven. Met een berekening van de kosten gebaseerd op de juiste afstanden en benodigde materialen.
21 oktober 2013 Column in de Stentor
In reactie op het artikel in de Stentor over de tweede informatieavond over glasvezel in het buitengebied van Putten schrijft de columnist zijn gedachten over de wens voor snel internet in het buitengebied op papier. Je kunt het negatief maar ook positief lezen.
17 oktober 2013 Antwoord op aanvullende vragen provincie Gelderland
Naar aanleiding van de aanvraag voor financiering van project 2 zijn er aanvullende vragen vanuit de provincie ontvangen. De antwoorden worden verzonden.
16 oktober 2013 Tweede informatieavond glasvezel buitengebied
Er wordt een tweede informatieavond gehouden over de aanleg van glasvezel in opdracht van een coöperatie van bewoners. Er is een goede opkomst, met ook enkele bewoners van buiten het gebied. Er zijn politici van CDA en CU aanwezig. Het is een heel positieve avond met veel vragen en een interessante discussie. Op weg naar 60% deelname.
15 oktober 2013 Ontvangstbevestiging aanvraag financiering Rabobank
Van de Rabobank ontvangen wij een bevestiging dat de aanvraag voor financiering van de aanleg van glasvezel in het gebied van project 2 in behandeling is genomen.
15 oktober 2013 Beantwoorden aanvullende vragen aanvraag financiering provincie Gelderland
Naar aanleiding van de aanvraag voor financiering van de aanleg van glasvezel bij de provincie Gelderland komen er aanvullende vragen. De initiatiefgroep formuleert in samenwerking met Dialogic de antwoorden.
12 oktober 2013 Uitnodigingen rondbrengen
De bewoners van het gebied van project 2 krijgen een uitnodiging in de brievenbus om toch zeker naar de informatieavond van 16 oktober te komen. De uitnodiging wil de bewoners ook wijzen op de kosten die men nu maakt voor internet, televisie en telefonie.
11 oktober 2013 Bezoek Rabobank Randmeren
Een afvaardiging van de initiatiefgroep bezoekt samen met Dialogic het kantoor van de Rabobank in Nijkerk. Tijdens het overleg wordt een aanvraag voor financiering van de aanleg van glasvezel in opdracht van een coöperatie van bewoners ingediend. Het betreft de aanleg in het gebied van project 2.
9 oktober 2013 Ossenmarkt in Putten
Tijdens de jaarlijkse Ossenmarkt is de initiatiefgroep aanwezig om voorlichting te geven over de mogelijkheden glasvezel aan te leggen in het buitengebied van Putten. De stand is te vinden achter de Akker bij de kramen van het Puttens Historisch Genootschap.
8 oktober 2013 Eerste informatieavond glasvezel buitengebied Putten
In de Zoete Inval in Putten wordt de eerste informatieavond georganiseerd. Bewoners van het gebied van project 2 waren uitgenodigd om informatie te ontvangen en mee te praten over de aanleg van glasvezel in opdracht van een coöperatie van bewoners.
8 oktober 2013 Overleg Reggefiber en gemeente Putten
Reggefiber en de gemeente Putten overleggen over de voorwaarden waaronder glasvezel aangelegd kan worden via de riolering. Het gaat om een pilot in een deel van het buitengebied van Putten.
28 september 2013 Aanvraag financiering naar de provincie Gelderland verzenden
Er is een aanvraag voor cofinanciering voor het glasvezelproject in het buitengebied van Putten opgesteld. Hierin wordt een financiering aangevraagd bij de provincie Gelderland. De aanvraag moet 1 oktober binnenzijn. De aanvraag is zowel digitaal als via de post verzonden.
26 september 2013 Vlaggen zijn binnen
We hebben wat vlaggen besteld. Wie in het gebied van project 2 wil deze goed zichtbaar aan de weg ophangen? Neem even contact met ons op! Zie de startpagina om te zien hoe de vlag eruit ziet.
26 september 2013 Regelen plaatsje op Ossenmarkt
Als initiatiefgroep willen we aanwezig zijn op de jaarmarkt van Putten, de Ossenmarkt. We proberen een plekje te regelen, maar dat valt nog niet mee.
25 september 2013 Vragenlijsten en intentieverklaringen komen binnen
Langzaam komen de eerste vragenlijsten en ingevulde intentieverklaringen binnen. We zijn benieuwd hoeveel het er gaan worden.
21 september 2013 Rondbrengen eerste deel brieven
In een deel van het gebied worden de brieven rondgebracht. De rest zal maandag volgen.
19 september 2013 Gereedmaken mailing
De brief aan de bewoners van gebied twee moet vermenigvuldigd en verzendklaar gemaakt worden. Veel printen, veel inpakken en veel plakken dus.
19 september 2013 Overleg over tweede project
De initiatiefgroep overlegd met de bedrijven Dialogic, Oost NV, CAI Harderwijk en NDIX over wat er nodig is om op een aan te leggen glasvezel infra-structuur diensten aan te kunnen bieden. Ook wordt besproken wat de kosten daarvan zijn.
17 september 2013 Overleg over benodigde investering tweede project
Er wordt overlegd over hoe de benodigde investering voor project twee boven tafel te krijgen. Het bedrijf P.I.M. zal een plan opstellen hoe de aanleg gerealiseerd kan worden. Op basis van dit plan kunnen aannemers een prijs uitbrengen.
16 september 2013 Rondbrengen flyers in het gebied van project twee
Om de bewoners van het gebied te attenderen op de brief die binnenkort zal worden bezorgd worden er in het gebied flyers rondgebracht.
13 september 2013 Overleg over tweede project met Dialogic
De afgelopen week is er een brief opgesteld voor bewoners van het gebied wat valt binnen het tweede project. Bij de brief zal een intentieverklaring worden gevoegd. Er worden afspraken gemaakt over de inhoud, de verspreiding, een vooraankondiging en voorlichtingsbijeenkomsten.
10 september 2013 Afstemming met initiatief glasvezel Regio Noord Veluwe
De initiatiefgroep informeert naar de stand van zaken betreffende het onderzoek naar de mogelijkheden van aanleg glasvezel in de Regio Noord Veluwe.
29 augustus 2013 Overleg met aannemer over project twee
De initiatiefgroep overlegd met Oost NV en een aannemer over de kosten van aanleg van glasvezel in een tweede deel van het buitengebied van Putten.
28 augustus 2013 Overleg met Dialogic over tweede project in Putten
In een overleg tussen de initiatiefgroep, onderzoeks- en adviesbureau Dialogic en Oost NV wordt gesproken over een tweede project in Putten. Dialogic heeft veel kennis over glasvezel en overlegd met overheden hierover. Dialogic zal de initiatiefgroep helpen het tweede project op te starten.
augustus 2013 Werven ambassadeurs
Vooruitlopend op de vraagbundeling worden bewoners van het pilot gebied benaderd. Als de vraagbundeling start zullen veel bewoners vragen hebben. Deze kunnen aan de ambassadeurs worden gesteld. Zij zullen ook proberen bewoners bewust te maken van de voordelen van glasvezel.
13 augustus 2013 Overleg over laatste openstaande vragen pilot
In Harderwijk worden nog enkele aandachtspunten besproken betreffende de pilot.
25 juli 2013 Overleg over vraagbundeling pilot in Putten
In een overleg tussen de initiatiefgroep en Reggefiber wordt in het kader van de pilot gesproken over de aanpak van de vraagbundeling in het buitengebied van Putten.
11 juli 2013 Overleg over mogelijkheden tweede project in Putten
Er wordt overlegd over de mogelijkheden om naast de pilot een tweede project in Putten te starten, nu in opdracht van een coöperatie van bewoners.
26 juni 2013 Goedkeuring projectvoorstellen PS Gelderland
De Provinciale Staten van Gelderland keuren een bijdrage in de financiering van de pilot in Putten goed. Daarnaast wordt duidelijk dat ook de provincie Gelderland nadenkt over nadrukkelijker stimuleren van de aanleg van glasvezel in buitengebieden.
20 juni 2013 Filmopnames provincie Gelderland
Er worden filmopnames gemaakt voor een voorlichtingsfilm over glasvezel in buitengebieden.
19 juni 2013 Overleg in pilotgebied
Er moet in het pilot gebied een mini-pop worden geplaatst. Hiervoor moet een locatie worden gezocht. Meerdere locaties worden bekeken.
4 juni 2013 Overleg in Harderwijk
Bij Fiber4All wordt de voortgang besproken van de pilot in Putten. Aanwezig zijn afvaardigingen van diverse betrokken organisaties.
28 mei 2013 Besluit GS
Gedeputeerde Staten van Gelderland stelt voor revolverende middelen beschikbaar te stellen voor de aanleg van NGA-netwerken onder andere in Putten.
22 mei 2013 Toezegging meewerken gemeente Putten
Het college van de gemeente Putten spreekt de bereidheid uit in principe mee te willen werken aan de aanleg van glasvezel via de riolering in het buitengebied van Putten.
14 mei 2013 Contact met LTO Veluwerand
De LTO Veluwerand wil voor haar leden graag breedband in het buitengebied van Putten, maar ziet voor zichzelf geen taak weggelegd.
12 mei 2013 Email naar politieke partijen Putten
Door de initiatiefgroep wordt een mail naar alle politieke partijen in de raad van Putten gezonden met vragen over de standpunten betreffende breedband voor het buitengebied.
2 mei 2013 Overleg in Putten
De initiatiefgroep voert overleg met Oost NV over de voortgang van de plannen voor aanleg van glasvezel in het buitengebied van Putten.
24 april 2013 Overleg in Harderwijk
Op het kantoor van Fiber4All is er overleg over mogelijkheden voor de aanleg van glasvezel voor een deel van het buitengebied van Putten.
23 april 2013 Overleg initiatiefgroep
De leden van de initiatiefgroep overleggen over de te nemen stappen in verband met de geplande projecten.
11 april 2013 Overleg in Arnhem
Op initiatief van Oost NV is er overleg in het provinciehuis in Arnhem tussen de provincie Gelderland, Reggefiber, de Rabobank en de initiatiefgroep over de mogelijkheden voor glasvezel voor een deel van het buitengebied van Putten.
5 april 2013 Symposium Aansluiten!
De initiatiefgroep verzorgd een presentatie tijdens een workshop op het symposium Aansluiten! van de provincie Gelderland in het iXPERIUM in Arnhem.
21 maart 2013 Overleg met ministerie en provincie
Naar aanleiding van de reactie van de initiatiefgroep op het antwoord van de minister van Economische Zaken op kamervragen komt een afvaardiging van het ministerie naar Putten voor overleg. Lees het verslag van dit overleg.
17 maart 2013 Overleg in het kader van de regio Noord Veluwe
Op aangeven van de provincie Gelderland is er overleg tussen de initiatiefgroep en enkele initiatiefnemers uit Hattem, Heerde en Oldebroek. Glasvezel moet binnen de gehele regio op de agenda komen.
5 maart 2013 Overleg met de provincie Gelderland
Onder leiding van Oost NV is er in Arnhem overleg tussen de initiatiefgroep, de provincie Gelderland, Reggefiber en Jelcer om de mogelijkheden voor het aansluiten van buitengebieden in Gelderland op glasvezel via de riolering te bespreken.
12 februari 2013 Overleg met gemeente Putten en Reggefiber
Er is overleg tussen de initiatiefgroep, de gemeente Putten en Reggefiber om te bespreken of er mogelijkheden zijn het buitengebied van Putten aan te sluiten op glasvezel.
7 februari 2013 Contact met ministerie van Economische Zaken
Naar aanleiding van de uitnodiging aan de minister van Economische Zaken wordt er door het ministerie contact opgenomen met de initiatiefgroep om een afspraak te plannen voor een bezoek van een afvaardiging van het ministerie aan Putten.
6 februari 2013 Informatieavond Zwolle
Enkele leden van de initiatiefgroep wonen de presentatie van het onderzoek naar haalbaarheid van glasvezel in het buitengebied bij.
17 januari 2013 Antwoord van Europese Commissie
Naar aanleiding van een mail naar Neelie Kroes komt er een reactie uit Brussel.
15 januari 2013 Bijeenkomst initiatiefgroep
De initiatiefgroep bespreekt de uitkomsten van het overleg met Reggefiber.
4 januari 2013 Overleg met Reggefiber
Vanuit de initiatiefgroep is er overleg met Janroel Salomons van Reggefiber over de mogelijkheden om het buitengebied van Putten van glasvezel te voorzien.
28 december 2012 Uitnodiging voor minister van Economische Zaken
Naar aanleiding van het antwoord van de minister op kamervragen over breedband voor buitengebieden wordt de minister uitgenodigd voor een bezoek aan Putten voor uitleg over de weerbarstige praktijk.
24 december 2012 Overleg met IBFN
Naar aanleiding van de uitzending op omroep Gelderland is er overleg met IBFN over de mogelijkheden voor het buitengebied van Putten.
19 december 2012 Interview met omroep Gelderland
Omroep Gelderland komt naar Putten voor interview met de initiatiefgroep en een korte reportage over glasvezel voor het buitengebied. Zie de uitzending van het Gelders Nieuws van woensdag 19 december 2012 van 13:00 uur (vanaf 2 minuut 30) en 18:00 uur (vanaf 4 minuten).
12 december 2012 Bezoek aan Telecombeurs in Houten
Een afvaardiging van de initiatiefgroep zal de Telecombeurs in Houten bezoeken. besproken. Kijk hier voor meer informatie
28 november 2012 Bezoek aan commissie MIE vergadering in Arnhem
Een afvaardiging van de initiatiefgroep heeft ingesproken tijdens de commissievergadering. Tijdens deze vergadering is de statennotitie Digitale Bereikbaarheid besproken. De reacties van de politieke partijen zijn overwegend positief. Afwachten of de aangekondigde fondsen in het eerste kwartaal van 2013 inderdaad beschikbaar komen. In dat geval zullen wij er zeker voor inschrijven.
27 november 2012 Overleg met Oost NV
Er is opnieuw oriënterend onderzoek gedaan naar mogelijkheden om via een coöperatie een eigen netwerk te realiseren, in eigendom van de bewoners. Nader onderzoek is nodig om tot een goede afweging te komen.
23 november 2012 Mail in verband met enquête
De bewoners die aangegeven hebben dat zij belangstelling hebben voor glasvezel ontvangen een mail met het verzoek deze enquête in te vullen.
14 november 2012 Mail naar de leden van de gemeenteraad van Putten
De mail wijst de gemeenteraadsleden op de statennotie Digitale bereikbaarheid. Er wordt gewezen op de samenvatting van de notitie maar ook op de taak van gemeentes bij het organiseren van voorzieningen in buitengebieden.
13, 15, 21, 27 en 28 november 2012 Toekomstgesprekken gemeente Putten
De gemeente Putten wil graag in samenspraak met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties of andere betrokkenen een visie op de toekomst van Putten opstellen. Op al deze avonden wordt door leden van de initiatiefgroep aandacht gevraagd voor de digitale bereikbaarheid van het buitengebied
13 november 2012 Overleg met Oost NV
Een senior projectmanager Ontwikkeling & innovatie van Oost NV, de organisatie die betrokken is bij de glasvezel pilots in Gelderland en de ontwikkelingen op het gebied van glasvezel in de Overijssel, komt op bezoek in Putten. Doel is om te onderzoeken of er voor breedband in het buitengebied van Putten mogelijkheden zijn.
10 september 2012 Overleg met Reggefiber
Een afvaardiging van de initiatiefgroep heeft een overleg met Reggefiber op locatie in Putten. De twee gekozen trajecten worden besproken. Daarnaast wordt er overlegd over een mogelijk derde traject in het buitengebied van Putten. Reggefiber zegt toe in ieder geval de twee trajecten uit te zullen werken tot een definitieve prijs.
30 augustus 2012 Status update verzonden
De personen die aangegeven hebben dat ze belangstelling hebben voor glasvezel krijgen een bericht over de voortgang. Er zijn twee trajecten gekozen waar het onderzoek zich in eerste instantie op zal richten.
15 augustus 2012 Tweede overleg met Fiber4all
Fiber4all heeft een indicatie van de kosten afgegeven voor aanleg van glasvezel voor twee trajecten in het buitengebied van Putten. Een afvaardiging van de initiatiefgroep heeft opnieuw overleg met Fiber4all in Harderwijk. Ditmaal is ook het bedrijf Jelcer aanwezig. Zij leggen glasvezel aan via de rioleringsbuizen. Het blijkt dat de aanleg via de riolering financieel interessant is. Deze optie zal nader onderzocht moeten worden.
26 juni 2012 Overleg met Fiber4all
Een afvaardiging van de initiatiefgroep is op bezoek geweest bij Fiber4all in Harderwijk. Dit bedrijf heeft de aanleg van glasvezel in het centrum van de gemeente Putten uitgevoerd. In dit overleg wordt bepaald voor welk deel van het buitengebied tussen Putten en Nijkerk een begroting van de kosten van aanleg wordt gemaakt. Daarnaast wordt gesproken over de wijze waarop de aanleg uitgevoerd zou kunnen worden. De kosten zullen tegen het eind van juli bekend worden.
21 juni 2012 Mail verzonden naar raadsleden gemeente Putten
Door de initiatiefgroep is een mail verzonden naar alle gemeenteraadsleden van de gemeente Putten met een aanmoediging glasvezel voor buitengebieden op de politieke agenda te zetten. Lees hier de inhoud van de mail.
18 juni 2012 Bijeenkomst van de initiatiefgroep
De leden van de initiatiefgroep komen bijeen om de uitwerking van het op de vorige bijeenkomst besproken plan door te spreken. Ook het bezoek aan de Experience Center wordt besproken. De conclusie is dat ingezet zal worden op het realiseren van breedband of glasvezel voor in eerste instantie een deel van het buitengebied van Putten. Onderzocht zal gaan worden of het mogelijk is een deel van het buitengebied, tussen Putten en Nijkerk, daar waar de kwaliteit van het internet bedroevend is, aan te sluiten op glasvezel.
18 juni 2012 Overleg met Rabobank
Een afvaardiging van de initiatiefgroep heeft deze middag op het kantoor van de Rabobank in Putten oveleg met Adri Uijl, directievoorzitter Rabobank Randmeren en Henk Doorenspleet, senior industry analyst van Rabobank International. Henk Doorenspleet heeft veel kennis van de mogelijkheden om de aanleg van glasvezel financieel te realiseren. Het gesprek geeft de initiatiefgroep richting bij de te maken keuzes.
11 juni 2012 Bezoek van afvaardiging CU Putten
Een afvaardiging van ChristenUnie Putten komt ervaren hoe het is om een webpagina met een snelheid van 0,5Mb op te roepen. De leden van de initiatiefgroep wijzen op het ontstaan van een economisch en sociaal isolement voor de bewoners van het buitengebied van Putten, als er geen breedband aanwezig is. De plaatselijke politiek moet van dit probleem op de politieke agenda plaatsen.
24 mei 2012 Bezoek aan Experience Center in Harderwijk
Een afvaardiging van de initiatiefgroep brengt een bezoek aan het Experience Center van Schuuring in Harderwijk. Hier wordt uitgelegd hoe een netwerk in eigen beheer volgens het model van OpenNet er uit zou kunnen zien. Ook wordt voorgerekend wat de kosten en opbrengsten van dit model kunnen zijn.
22 mei 2012 Bijeenkomst van de initiatiefgroep
Naar aanleiding van de vorige bijeenkomst is onderzocht of het mogelijk is om een glasvezelnetwerk langs de openbare wegen te leggen. Bewoners kunnen dan op eigen kosten hierop aansluiten en moeten zelf deze aansluiting verzorgen en bekostigen. Ten opzichte van het eerste voorstel betekent dit een eenmalige investering, afhankelijk van de afstand tot de openbare weg, en een aanmerkelijk lager maandbedrag. Er wordt besloten dit model enigszins aan te passen en verder uit te werken.
mei 2012 Uitbreiding van de initiatiefgroep
Er zijn twee nieuwe initiatiefgroepleden. Het betreft Ellen Huiskamp-Koller, medewerker grondzaken van de gemeente Putten en Wouter Koelewijn, sinds kort bewoner van het buitengebied van Putten.
26 april 2012 Bijeenkomst van de initiatiefgroep
Na de negatieve reacties op het voorstel aan de bewoners van het buitengebied van eind februari heeft de initiatiefgroep zich beraden op de onstane situatie. In de vergadering is een nieuw model besproken waarbij het kosten worden opgesplitst. Onderzocht zal worden of aansluiting op basis van dit model aantrekkelijker is voor de bewoners.
13 april 2012 Bezoek van Wij Putten
Een afvaardiging van Wij Putten komt op locatie in het buitengebied van Putten om zich te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van glasvezel. Lees hier het verslag.
21 maart 2012 Reactie namens de gemeente Putten ontvangen
Naar aanleiding van de verzonden email naar de gemeente Putten met de vraag of de gemeente Putten de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Putten wil ondersteunen, ontvingen wij het volgende antwoord.

Op dit moment wordt binnen de bebouwde kom van Putten gefaseerd glasvezel aangelegd. Daarnaast is de Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten actief bezig om met verschillende partijen te overleggen wat de mogelijkheden zijn om ook in het buitengebied een glasvezelnetwerk te realiseren. Uit de overleggen is gebleken dat een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Putten niet haalbaar is zonder financiële bijdrage van de bewoners.

Regelmatig komt de vraag naar voren of de gemeente Putten een financiële bijdrage wil doen voor een glasvezelnetwerk in het buitengebied. Het antwoord op deze vraag is dat de gemeente dit niet voornemens is te doen. Ook voor de aanleg van glasvezel in de bebouwde kom heeft gemeente Putten niets betaald. De reden hiervoor is dat een glasvezelnetwerk geen basisvoorziening is, zoals riolering en water. Aanleg en beheer van communicatiemiddelen, zoals telefoon, kabel, internet en glasvezel, is een commerciële taak.

Het is overigens niet zo dat inwoners in het buitengebied geen internetverbinding kunnen realiseren. Er zijn alternatieven voor glasvezel voorhanden, maar deze hebben minder mogelijk-heden qua snelheid en hoeveelheid data. De gemeente is wel van mening dat een snelle internetverbinding bijdraagt aan economische ontwikkelingen en vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners hier gebruik van kunnen maken. Daarom probeert de gemeente via bemiddeling de betrokken partijen bij elkaar te brengen om een glasvezelnetwerk in het buitengebied haalbaar en betaalbaar te maken.
Daarnaast volgt de gemeente nauwlettend wat er verder in Gelderland gebeurt op dit gebied. Ook de provincie zoekt momenteel naar mogelijkheden binnen de hiervoor geldende (wettelijke) kaders.
13 maart 2012 Bezoek afdeling economische zaken provincie Gelderland
De initiatiefgroep brengt een bezoek aan Arnhem. Op zoek naar een bijdrage in de kosten. Helaas. De provincie Gelderland beslist pas eind 2012 of en zo ja hoe zij zal bijdragen in de aanleg van breedband in buitengebieden. Meer signalen naar de politiek, plaatselijk, provinciaal, landelijk en Europees zijn hard nodig.
10 maart 2012 Bewoners van Bunschoten kunnen zich aanmelden
Op verzoek kunnen nu ook bewoners van Bunschoten zich aanmelden voor glasvezel. De bewoners van het buitengebied worden ook daar overgeslagen.
9 maart 2012 Reactie van het college van burgemeester en wethouders van Putten ontvangen
Naar aanleiding van de verzonden email aan de fractieleden en het college antwoord van het college ontvangen. Hieronder het antwoord van het college van burgemeester en wethouders van Putten:

De aanleg en het beheer van glasvezel is een commerciële activiteit. De invloed van de gemeente is dan ook beperkt. De gemeente heeft alleen een faciliterende rol. Daarnaast volgen we nauwlettend wat er verder in Gelderland gebeurt op dit gebied. Ook de provincie zoekt momenteel naar mogelijkheden binnen de hiervoor geldende (wettelijke) kaders.
Omdat het gemeentebestuur het wel belangrijk vindt dat zoveel mogelijk inwoners toegang hebben tot een snelle internetverbinding, probeert de gemeente via bemiddeling de betrokken partijen bij elkaar te brengen.
Een financiële bijdrage van de gemeente is echter niet aan de orde, omdat een gemeentelijke bijdrage aan een commerciële marktpartij als ongeoorloofde staatssteun aangemerkt kan worden.
7 maart 2012 Mail verzonden naar politieke partijen in Putten
Naar aanleiding van de reactie van bewoners van het buitengebied van Putten op het ontvangen voorstel een mail verzonden naar alle fractieleden van politieke partijen in Putten met de vraag waarom de gemeente Putten niet wil bijdragen in de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Putten.
1 maart 2012 Mail verzonden naar bewoners
Aan alle bewoners van het buitengebied van Putten die zich hebben aangemeld is een mail met een eerste voorstel op basis van de huidige informatie verzonden. De eerste ruim 100 reacties zijn al binnen.
22 februari 2012 Bijeenkomst initiatiefgroep
De initiatiefgroep is bijeengeweest om te overleggen over de ontvangen voorstellen. De bewoners van het buitengebied van Putten die zich op deze site hebben aangemeld zullen in de loop van de week van 27 februari informatie ontvangen over deze voorstellen.
8 februari 2012 Afspraak in Rijssen met Reggefiber
Een afvaardiging van de initiatiefgroep is op bezoek geweest bij Reggefiber in Rijssen. Na een toelichting van de financieel directeur op de werkwijze van Reggefiber is er besproken wat de mogelijkheden zijn om het buitengebied van Putten deels of geheel van glasvezel te voorzien. De initiatiefgroep zal richting bepalende keuze's moeten maken die verder uitgewerkt kunnen gaan worden. Wat duidelijk werd: er zijn zeker mogelijkheden.
3 februari 2012 Afspraak in Putten over OpenNet
Een duidelijke presentatie gehad over OpenNet, een concept om als coöperatie van bewoners een glasvezel netwerk aan te (laten) leggen, wat in eigen beheer geexploiteerd kan worden. De verwachting is dat dit niet alleen geld kost maar op termijn ook wat op kan leveren, wat terug kan naar de leden c.q. bewoners.
19 januari 2012 Afspraak gemaakt voor informatie over OpenNet
Op 3 februari zullen we voorlichting krijgen over de mogelijkheden van OpenNet. Een breedbandnetwerk waarvan het passieve karakter in dienst staat van de maatschappij en waarvan de opbrengsten via een Fair share-model terugvloeien naar de gemeenschap. Dit breedbandnetwerk wordt opgezet volgens een coöperatief model. Deze opzet is met name in plattelandsregio's een aantrekkelijke constructie.
14 december 2011 Bijeenkomst initiatiefgroep glasvezel buitengebied Putten
Uit overleg met de wethouder van de gemeente Putten is duidelijk geworden dat de gemeente Putten in overleg is met partijen voor een oplossing voor breedband in het buitengebied van Putten. De eerste uitkomsten worden begin 2012 verwacht. De initiatiefgroep heeft vertrouwen in dit overleg en wacht de uitkomst met spanning af.
8 december 2011 Verslag algemeen overleg Telecomraad
Verslag van het overleg van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, waar een email vanuit de initiatiefgroep ontvangen was. Er is kort aandacht voor breedband in het buitengebied. Het bezoek aan onze website was 7 december verdubbeld, 8 december verviervoudigd. Zie de geel gearceerde tekst in het verslag.
25 november 2011 Reactie commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Vanuit Den Haag reactie ontvangen op de email van 2 november.
16 november 2011 Twee VVD gedeputeerden bezoeken Putten
De Gedeputeerden van de Staten Gelderland, mevr. Conny Bieze en dhr. Jan Markink geven deze avond hun visie op de actuele politieke ontwikkelingen en gaan in gesprek gaan met de aanwezigen. Door leden van de initiatiefgroep wordt glasvezel in buitengebied onder de aandacht van de gedeputeerden gebracht vanwege de positieve bijdrage aan economische ontwikkelingen en mobiliteit.
11 november 2011 Reactie van commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
"Hierbij bevestig ik u de ontvangst van uw brief. Uw brief staat op de brievenlijst en wordt behandeld in de procedurevergadering van 22 november 2011."
7 november 2011 Bezoek aan fracties CDA en WIJ Putten.
Een afvaardiging van de initiatiefgroep bezoekt een fractievergadering van het CDA en WIJ Putten om aandacht te vragen voor glasvezel in het buitengebied van Putten. Er is gebruik gemaakt van een presentatie met bijlage.
4 november 2011 Glasdag 2011.
Bezoek door leden initiatiefgroep aan de Glasdag 2011 in Amersfoort. Voorafgaand aan de bijeenkomst is er een overleg met de buitengebiedspecialist van Reggefiber. Er worden presentaties bijgewoond over de mogelijkheden van glasvezel.
4 november 2011 Vergadering gemeenteraad Putten
Vergadering van de gemeenteraad van Putten. Door Gemeentebelangen wordt een motie ingediend met als titel "Inventarisatie wens inwoners in buitengebied tot gebruik glasvezel". Deze motie wordt raadsbreed gesteund.
2 november 2011 Mail verzonden naar mevrouw Bieze, gedeputeerde van de provincie Gelderland
Op 16 november 2011 komen de VVD gedeputeerden mr. Conny Bieze-van Eck en ing. Jan Markink naar Stroud in Putten om hun visie op actuele politieke ontwikkelingen uit een te zetten en in gesprek te gaan met de aanwezigen. De initiatiefgroep wil haar mevrouw Bieze, met in haar portefeuille Economie, graag enkele vragen voorleggen over de visie van de provincie op glasvezel voor het buitengebied. In de mail wordt het doel van de initiatiefgroep uitgelegd.
31 oktober 2011 Bezoek aan fractie ChristeUnie Putten.
Een afvaardiging van de initiatiefgroep bezoekt een fractievergadering van de ChristenUnie om aandacht te vragen voor glasvezel in het buitengebied.
26 oktober 2011 Antwoord op mail over europese subsidie.
Er komt reactie uit Brussel op ons verzoek te mogen delen in de europees beschikbaar gestelde subsidie.
25 oktober 2011 Mail naar gemeenteraadsleden tweede poging.
De mail is bij de gemeenteraadsleden aangekomen. De eerste reacties voor nadere informatie en verder overleg zijn binnen.
24 oktober 2011 Vragen om te mogen delen in de 9.2 miljard europese subsidie.
Er is een mail verzonden naar de EU met de vraag op welke wijze wij als initiatiefgroep mee zouden kunnen delen in de beschikbare subsidie. Als reactie hierop is er door de initiatiefnemers van het Breedband Manifest Brabant contact met ons opgenomen. Wordt vervolgd.
18 oktober 2011 Contact zoeken met initiatieven andere gemeentes.
In verschillende gebieden in Nederland zou initiatieven opgestart om ook buitengebieden aangesloten te krijgen op glasvezel. Er wordt contact gezocht met deze initiatieven om eventueel krachten te bundelen.
18 oktober 2011 Reminder naar gemeenteraadsleden Putten.
Op de uitnodiging van 29 september is nog geen reactie binnengekomen. Dat klopt ook, want de mail is geblokkeerd.
17 oktober 2011 Diverse nieuwsitems toegevoegd.
In verschillende gebieden in Nederland zijn initiatieven gaande om glasvezel in buitengebieden beschikbaar te krijgen.
3 oktober 2011 Overleg met Reggefiber over uitkomst onderzoek.
De projectleider van Reggefiber geeft uitleg over de werkwijze, uitgangspunten en uitkomst van het onderzoek naar de kosten van aansluiten van het buitengebied.
29 september 2011 Uitnodiging naar alle leden gemeenteraad Putten.
De gemeenteraadsleden van Putten worden uitgenodigd om zelf de minimale snelheid van internet in het buitengebied van Putten te ervaren. Helaas is de uitnodiging niet aangekomen; deze is geblokkeerd.
29 september 2011 Overleg met Greenet.
Het bedrijf Greenet komt uitleg geven over de mogelijkheden die zij kan bieden voor betere internettoegang in gebieden die geen of alleen zeer traag internet hebben.
14 september 2011 Bijeenkomst initiatiefgroep over toekomst.
De initiatiefgroep besluit door te gaan met pogingen om snel internet beschikbaar te krijgen in het buitengebied van Putten.
30 augustus 2011 Glasvezel voor het buitengebied is te duur.
Na onderzoek van Reggefiber blijkt het aansluiten van buitengebieden commercieel niet haalbaar. De kosten per aansluiting zijn te hoog. Dit is de conclusie van het overleg tussen Reggefiber en de wethouder van de gemeente Putten.
15 juli 2011 Overleg met de projectleider van Glashart.
Een afvaardiging van de initiatiefgroep overlegt met de projectleider van Glashart over de mogelijkheden voor het buitengebied van Putten. Er worden buurten bepaald waarvoor een berekening gemaakt zal worden.
11 juli 2011 Overleg met de heer Nico Gerritsen, wethouder van Economische zaken van Putten.
Een afvaardiging van de initiatiefgroep overlegt met de wethouder over het belang van glasvezel voor het buitengebied. De wethouder ziet het belang van glasvezel maar geeft aan dat er binnen de gemeente geen geld voor beschikbaar is. De gemeente wil meewerken aan het onderzoeken van de mogelijkheden.
6 juli 2011 Vierde bijeenkomst initiatiefgroep glasvezel buitengebied Putten.
Het aantal aanmeldingen is 546. Er is contact geweest met andere iniatieven in het land. Er wordt gesproken of de initiatiefgroep zich moet inzetten voor glasvezel in het gehele buitengebied of alleen sommige delen hiervan.
14 juni 2011 Derde bijeenkomst initiatiefgroep glasvezel buitengebied Putten.
De stand van zaken wordt besproken. Er is een reactie uit de provincie ontvangen. Alle gemeenteraadsleden hebben informatie ontvangen. In diverse kranten is aandacht aan het initiatief gegeven.
11 mei 2011 Tweede bijeenkomst initiatiefgroep glasvezel buitengebied Putten.
Er is een flyer gemaakt. Daarnaast is de website in de lucht. Het buitengebied wordt opgedeeld en een ieder krijgt flyers mee om rond te gaan brengen. Het benaderen van de pers wordt geregeld.
21 april 2011 Eerste bijeenkomst initiatiefgroep glasvezel buitengebied Putten.
Na de eerse voorlichtingsavonden van Glashart over de komende vraagbundeling voor de gemeente Putten is er door een aantal bewoners van het buitengebied een initiatiefgroep opgericht om ook in het buitengebied van Putten aansluiting op glasvezel mogelijk te maken.